Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Oulun yliopistossa opiskelet elektroniikkaa ja tietoliikennetekniikkaa läheisessä yhteydessä alan yrityksiin, jotka tarvitsevat uusia osaajia. Pääset osaksi kansainvälistä oppimisympäristöä, joka on tutkimuksen tasoltaan Suomen ykköspaikka.
Biomimetics and Intelligent Systems Group (BISG) researchers

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

20

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 16.-30.3.2022

Tutustu alaan

Opiskele elektroniikkaa ja tietoliikennetekniikkaa Oulussa

 • Opit suunnittelemaan elektroniikka- ja tietoliikenneratkaisuja, jotka vaikuttavat ihmisten elämään kaikkialla maailmassa.
 • Oulun yliopisto on alalla Suomen ykköspaikka Shanghain ARWU-tutkimusrankingin mukaan.
 • Työllistyt asiantuntijaksi tuotekehitys- ja tutkimusorganisaatioihin ja ratkaiset globaaleja haasteita.
 • Käytössäsi ovat kansainvälisen oppimis- ja tutkimusyhteisön laajat yhteistyöverkostot.

Tekoälyn ja digitalisaation tarkoitus on tehdä ihmisten elämästä helpompaa ja vaivattomampaa. Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan asiantuntijat ovat keskeisessä roolissa tekoälyn ja digitalisaation taustalla olevien teknologioiden kehittämisessä.

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan asiantuntijana kehität kestäviä ja vastuullisia teknologiaratkaisuja, kuten vuorovaikutteisia laitteita, painettavaa älyä, langattomia ohjaus- ja mittausjärjestelmiä sekä tehokkaampia tietoliikenneverkkoja.

Erittäin kansainvälinen ala

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan opiskelija pääsee aidosti kansainväliselle teollisuuden alalle. Oulun seudulla on runsaasti merkittäviä ICT-alan yrityksiä, joiden verkostot kattavat koko maailman. Jo opintojen aikana voi hakea opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon.

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan maisteriohjelmaan sisältyy työharjoittelujakso alan teollisuuden ja tutkimuslaitosten kehitys- ja käyttölaboratorioissa. 

Harjoittelun aikana opiskelija voi solmia kontakteja, joilla on merkitystä sekä diplomityön valinnan että lopullisen työelämään siirtymisen kannalta. Harjoittelu ulkomailla tuo kielitaitoa ja kansainvälistä kokemusta.

Viisi suuntautumisvaihtoehtoa

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan diplomi-insinööriopinnot nojaavat korkeatasoisen tutkimuksen tuottamaan uusimpaan tietoon ja valmentavat tiedon soveltamiseen ja jatkuvaan uuden oppimiseen.

Maisteriohjelmassa koulutetaan erikoisalojen asiantuntijoita ja monialaisia osaajia haastaviin tehtäviin.

Voit suuntautua opinnoissasi: 

 • elektroniikan materiaaleihin ja komponentteihin
 • elektroniikan suunnitteluun
 • fotoniikkaan ja mittaustekniikkaan
 • radiotekniikkaan
 • tietoliikennetekniikkaan.

Uramahdollisuuksia Suomessa tai ulkomailla

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan maisterohjelmasta valmistunut diplomi-insinööri työskentelee tyypillisesti alan teollisuudessa tai oppi- ja tutkimuslaitoksissa. Myös yrittäjyys on varteenotettava uravaihtoehto.

Saat opinnoissa laajan ja syvällisen pohjan, jonka avulla voit suunnata uramahdollisuuksiasi.  Elektroniikan tai tietoliikennetekniikan alan diplomi-insinöörin toimenkuva on toimialueesta ja toimipaikasta riippumatta vahvasti kansainvälinen. Työ liittyy tutkimukseen, tuotekehitykseen, teolliseen tuotantoon tai vaativiin asiantuntija- ja johtamistehtäviin yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Valmistuneiden ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • elektroniikkasuunnittelija
 • projektipäällikkö
 • testausinsinööri
 • kehityspäällikkö
 • tuotejohtaja
 • tutkija
 • Development Manager
 • R&D-insinööri
 • RF-insinööri
 • Senior Design Engineer
 • Test Engineer
 • toimitusjohtaja
 • Product Manager.

Tutustu elektroniikan ja tietoliikennetekniikan opintosisältöihin

Löydät elektroniikan ja tietoliikennetekniikan maisteriohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta:

Oulussa opiskelet alan tutkimuksen keskiössä

Oulun yliopisto on edelläkävijä seuraavan sukupolven tietoliikenne- ja verkkoteknologioissa. 6G-lippulaivatutkimusta johdetaan Oulusta. Radiotekniikassa olemme maailman kärkeä.