Varhaiskasvatus, monimuoto

Varhaiskasvatuksen monimuotokoulutuksessa voit opiskella joustavasti kasvatustieteen maisteriksi. Koulutus vastaa varhaiskasvatuksen osaajatarpeeseen.

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma, monimuotokoulutus

Aloituspaikkoja

15

Tutkintonimike

Kasvatustieteen maisteri

Opintojen kesto

1,5 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 16.-30.3.2022

Tutustu koulutukseen

Opiskele varhaiskasvatusta Oulussa

 • Omaksut tutkivan ja kehittävän työotteen.
 • Voit toimia varhaiskasvatuksessa johtajana sekä kehittämis-, tutkimus-, opetus- tai ohjaustehtävissä.
 • Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi nopeutetusti 1,5 vuodessa.

Maisterintutkinnon varhaiskasvatuksen monimuotokoulutuksessa suoritettuasi kykenet toimimaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen muuttuvassa yhteiskunnallisessa ympäristössä.

Monimuoto-opiskelua

Saat opinto-oikeuden kahdeksi vuodeksi, mutta opinnot on suunniteltu 1,5 vuodeksi. Suoritat maisterintutkinnon suunnitellun ajoituksen mukaan (syksy 2022 ja vuosi 2023) ja sitoudut kyseiseen aikatauluun.

Opinnot sisältävät tiiviitä lähiopetusjaksoja Oulussa, itsenäistä työskentelyä verkko-oppimisympäristöissä sekä työelämälähtöisiä tehtäviä. Opintoja ei ole mahdollista suorittaa kokonaan etäopintoina.

Kenelle monimuotokoulutus on

Voit hakea monimuotokoulutukseen, mikäli sinulla on:

 • varhaiskasvatuksen opettajan/lastentarhanopettajan kelpoisuuden tuottava kandidaatin tutkinto tai
 • opistotasoinen kolmivuotinen lastentarhanopettajan tutkinto tai  
 • sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot ja joko tutkintoon sisältyvänä tai erikseen suoritettuna kasvatustieteellisen oppiaineen perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op). Kasvatustieteellisiksi oppiaineiksi luetaan varhaiskasvatustiede tai kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus.

Lisäksi sinulla tulee olla jonkin muun yliopistollisen opintokokonaisuuden perusopinnot, vähintään 25 opintopistettä. Tämä opintokokonaisuus ei voi olla kasvatustieteen opintoja.

Maisterintutkinnolla esimerkiksi päiväkodin johtajaksi

Maisterintutkinto antaa pätevyyden hakea ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviä työtehtäviä.

Varhaiskasvatuslain mukaan vuodesta 2030 alkaen päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimuksena on kasvatustieteen maisterin tutkinto.

Maisterintutkinnon varhaiskasvatuksessa suorittanut voi sijoittua laajasti erilaisiin kasvatusalan tehtäviin:

 • varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät
 • hallinto- ja kehittämistehtävät
 • koulutus- ja suunnittelutehtävät
 • tutkimus
 • eri kasvatusorganisaatioiden ohjaus ja johtaminen.

Lisäksi voit sijoittua myös järjestöjen ja yritysten palvelukseen.