Advanced water treatment chemistry

5 op, Lukuvuosi 2021-2022, 780660S
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee raaka- ja jäteveden käsittelyprosessien yksikköoperaatiot sekä niihin liittyvät kemialliset reaktiot ja ilmiöt.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Koulutuksen tiedot

Talous- ja jätevesien laatua koskeva lainsääntö sekä niiden käsittelyyn liittyvät fysikaaliset, kemialliset ja biologiset yksikköoperaatiot Suomessa. Tapausesimerkit kunnallisesta talous- ja jätevedenkäsittelystä.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2021-2022

Koulutusala

Luonnontieteet
Tekniikan alat

Oppiaine

3252 Kemia

Opetuskieli

suomi
englanti

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

Yleinen ja epäorgaaninen kemia A (780117P) ja B (780118P) tai vastaavat tiedot.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.10.2021