Johdatus ekologian perusteisiin (AVOIN YO)

2 op, Lukuvuosi 2021-2022, ay754134P

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Opintojakso on ilmainen

Koulutuksen tiedot

Opintojakso antaa peruskäsityksen ekologisista vuorovaikutussuhteista elottoman ja elollisen luonnon välillä. Kurssin johdantoluennolla tutustutaan lyhyesti ekologisen tutkimuksen eri tasoihin, aina yksilötasolta populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasoille. Toisella luentokerralla tutustutaan luonnonhistoriaan ja evoluutioon, eli siihen, miten eliöt ovat jakautuneet kovin epätasaisesti maapallon eri osiin ja mitkä elottoman luonnon tekijät ohjaavat tätä biodiversiteetin jakautumista niin maa- kuin vesiympäristöissä. Biodiversiteetin ymmärtämiseksi tutustutaan kaiken taustalla vaikuttavaan evoluutioon, eli lajien perinnölliseen muunteluun, luonnonvalintaan ja sopeutumiseen. Kolmannella luennolla käsitellään tarkemmin ympäristöön sopeutumista tärkeimpien fysikaalisten tekijöiden suhteen – lämpötila, vesi, energia ja ravinto/ravinteet. Lopuksi laajennetaan ympäristökäsitettä elottomasta elolliseen, eli kuinka yksilön ympäristöä määrittävät myös oman ja muiden lajien yksilöt, eli sosiaaliset suhteet.

Luentoajat:

  • ti 11.01.2022 10:15-12:00 L5
  • ti 18.01.2022 10:15-12:00 L5
  • ti 25.01.2022 10:15-12:00 L5

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2021-2022

Koulutusala

Luonnontieteet

Oppiaine

3205 Biologia

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.1.2022