Johdatus tilastotieteeseen

5 op, Lukuvuosi 2021-2022, 806118P

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Opintojakso on ilmainen

Koulutuksen tiedot

- havaintoaineiston hankinta mm. otanta - muuttujat ja niiden mittaaminen - aineistolle sopivien kuvailevien menetelmien valinta ja niiden toteuttaminen: taulukot, kuviot ja tunnusluvut - suhteellisen osuuden ja jatkuvan muuttujan odotusarvon virhemarginaalin laskeminen ja otoskoon vaikutus virhemarginaaliin

Aikataulu löytyy Pepistä osoitteesta https://opas.peppi.oulu.fi/fi/opintojakso/806118P/6052

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2021-2022

Koulutusala

Luonnontieteet

Oppiaine

3266 Tilastotiede

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Oulun yliopisto

Sijainti

Lahti
Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

-

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 24.1.2022