Koesuunnittelu ja kokeellisen datan analysointi

5 op, Lukuvuosi 2021-2022, 477502A
Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää aineiston systemaattisen keruun, aineiston analysoinnin ja mallinnuksen perusperiaatteet ja tavoitteet kokeellisessa prosessikehityksessä.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Koulutuksen tiedot

Systemaattinen koesuunnittelu erilaisilla matriisitekniikoilla (Hadamard-matriisi, Central Composite Design -menetelmä), mittaustulosten graafinen ja tilastollinen käsittely, korrelaatioanalyysi, varianssi- ja regressioanalyysi ja niiden käyttö, dynaamisten datapohjaisten mallien laatiminen.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2021-2022

Koulutusala

Tekniikan alat

Oppiaine

4357 Prosessi- ja ympäristötekniikka

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

Ei kurssivaatimuksia.
Opintojaksolla tarvitaan matematiikkaa, joka liittyy tilastollisiin testeihin ja mallin identifiointiin. Esitietoina on hyvä olla vähintään lukion laajan matematiikan antamat tiedot tai vastaavat. Matematiikkaa ei kurssilla varsinaisesti opeteta, ja tarvittaessa opiskelija joutuu itsenäisesti hankkimaan tarvittavan matematiikan osaamisen.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 17.3.2022