Kouluttajapsykoterapeuttikoulutus (perhe- ja pariterapia) 2023–2025 Oulu

49 op, Lukuvuosi 2022-2023, A700221
Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy .
Ilmoittaudu

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutusmaksu 13 500 € (16 opiskelijaa) - 15 500 € (14 opiskelijaa)

Koulutuksen tiedot

Mitä

Oulun yliopisto järjestää kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen Oulussa 2023–2025. Opiskelijan suoritettua koulutuksen hyväksytysti, hän saa pätevyyden toimia kouluttajana ja työnohjaajana perhe- ja paripsykoterapeuttikoulutuksissa. 

Perhe- ja pariterapialla tarkoitetaan terapeuttista toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan ajankohtaisiin, perheenjäsenten välisiin vuorovaikutussuhteisiin, perheenjäsenten näkemyksiin toisistaan ja toisten motiiveista sekä ongelmasta ja sen ratkaisemisesta. Tällöin tavoitteena on edistää yksilöiden hyvinvointia ja muuttaa psyykkisiä oireita lisääviä ja näitä mahdollisesti ylläpitäviä perheenjäsenten välisiä vuorovaikutussuhteita. Perhe -ja pariterapiassa on useita eri lähestymistapoja, joiden käyttöalueet vaihtelevat hoidettavan ongelman ja perheen oman näkemyksen mukaan.

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen suoritettuaan opiskelijalla on sellainen kliininen, pedagoginen ja tutkimustaidollinen osaaminen, että hän on pätevä toimimaan kouluttajana ja työnohjaajana psykoterapeutin ammattinimikeoikeuteen johtavissa perhe- ja paripsykoterapeuttikoulutuksissa.

 

Kenelle

Koulutukseen voivat hakea nimikesuojatut perhe- sekä perhe- ja paripsykoterapeutit.

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvan tulee täyttää myös psykoterapeuttikoulutuksen hakukelpoisuusvaatimukset. Oulun yliopistossa järjestettävien psykoterapeuttikoulutusten opiskelijoiden hakukelpoisuudesta säädetään Valtioneuvoston asetuksessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 2 a §:n muuttamisesta (VNA 533/2018). 

 

Miten

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Koulutukseen kuuluu teoria- ja menetelmäopintoja, ryhmätyönohjausta, ryhmämuotoista- ja yksilöllistä koulutuspsykoterapiaa, psykoterapeuttista potilastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö. Koulutus alkaa tammikuussa 2023 ja koulutuspäivät järjestetään Oulussa.

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja ryhmähaastattelun perusteella. Hakuaika päättyy 30.9.2022. Ryhmähaastattelut pidetään lokakuussa 2022. Haastatteluun kutsuttu hakija osallistuu haastatteluun vain yhtenä päivänä. Haastattelun kesto on 45 minuuttia.

Tulostettava koulutusesite

 

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat

Oppiaine

Psykoterapia

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

16

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Koulutuksen käytännön järjestelyt ja hakeminen:
Koulutussuunnittelija Kristiina Simojoki (kristiina.simojoki@oulu.fi)
Suunnittelija Mari Kiljunen (mari.kiljunen@oulu.fi)

Sisältöä koskevat tiedustelut:
Koulutusohjelman vastuuhenkilö Mika Niemelä (mikajniemela@gmail.com)
Viimeksi päivitetty: 20.5.2022