Kouluttajapsykoterapeuttikoulutus (trauma) 2023–2025 Lahti

51 op, Lukuvuosi 2022-2023, A700220
Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy .
Ilmoittaudu

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Yliopiston perimä koulutusmaksu on 15 000 € (16 osallistujaa) – 17 000 € (14 osallistujaa). Katso lisäkustannukset koulutusesitteestä.

Koulutuksen tiedot

Mitä

Oulun yliopisto järjestää kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen Lahdessa 2023–2025. Opiskelijan suoritettua koulutuksen hyväksytysti, hän saa pätevyyden toimia kouluttajana ja työnohjaajana traumapsykoterapeuttikoulutuksissa. 

Traumapsykoterapiaa sovelletaan hoidettaessa monenlaisia mielenterveyden häiriöitä, joita on aiheutunut traumaattisten kokemusten jälkiseurauksena. Traumapsykoterapeuttinen hoito perustuu vaiheorientoituneeseen hoitomalliin. Koulutuksessa huomioidaan traumatisoitumisen koko kirjo akuutista stressihäiriöstä dissosiatiiviseen identiteettihäiriöön, painotuksen ollessa kompleksisen, kiintymyssuhteeseen liittyvän traumatisoitumisen ymmärtämisessä ja hoitamisessa. Koulutuksessa on myös huomioitu traumatisoitumisen keholliset vaikutukset ja kehon huomioiminen hoidon eri vaiheissa.

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen suoritettuaan opiskelijalla on sellainen kliininen, pedagoginen ja tutkimustaidollinen osaaminen, että hän on pätevä toimimaan kouluttajana ja työnohjaajana psykoterapeutin ammattinimike oikeuteen johtavissa traumapsykoterapeuttikoulutuksissa.

 

Kenelle

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutukseen voivat hakea traumapsykoterapiasuuntauksen tai rinnakkaissuuntauksen (kognitiivisen, psykoanalyyttisen/-dynaamisen ja integratiivisen suuntauksen) psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden omaavat henkilöt, jotka ovat toimineet psykoterapeutteina vähintään kaksi vuotta. Rinnakkaissuuntausten hakijoilta edellytetään aikaisempia traumakoulutuksia ja kokemusta traumatisoituneiden potilaiden hoitamisesta. Soveltuvuus arvioidaan yksilökohtaisesti.

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvan tulee täyttää myös psykoterapeuttikoulutuksen hakukelpoisuusvaatimukset. Oulun yliopistossa järjestettävien psykoterapeuttikoulutusten opiskelijoiden hakukelpoisuudesta säädetään Valtioneuvoston asetuksessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 2 a §:n muuttamisesta (VNA 533/2018). 

 

Miten

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Koulutukseen kuuluu teoria- ja menetelmäopintoja, ryhmätyönohjausta, ryhmämuotoista- ja yksilöllistä koulutuspsykoterapiaa, psykoterapeuttista potilastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö. Koulutus alkaa tammikuussa 2023 ja koulutuspäivät järjestetään Lahdessa.

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja ryhmähaastattelun perusteella. Hakuaika päättyy 30.9.2022. Ryhmähaastattelut pidetään lokakuussa 2022. Haastatteluun kutsuttu hakija osallistuu haastatteluun vain yhtenä päivänä. Haastattelun kesto on 45 minuuttia.

 

Tulostettava koulutusesite

 

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat

Oppiaine

Psykoterapia

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Lahti

Osallistujien enimmäismäärä

16

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Koulutuksen käytännön järjestelyt ja hakeminen:
Koulutussuunnittelija Kristiina Simojoki (kristiina.simojoki@oulu.fi)
Suunnittelija Mari Kiljunen (mari.kiljunen@oulu.fi)

Sisältöä koskevat tiedustelut:
Koulutusohjelman vastuuhenkilö Marko Punkanen (marko@nyanssi.net)
Viimeksi päivitetty: 20.5.2022