Laaja- ja monialaisen STEAM-kouluprojektin suunnittelu ja toteutus

3 op, Lukuvuosi 2022-2023, -
Koulutuksessa suunnitellaan ja toteutetaan tieteenaloja yhdistävään ilmiöön perustuva STEAM-projekti ryhmissä yhdessä omien oppilaiden kanssa.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Ilmoitetaan myöhemmin

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on ilmainen

Koulutuksen tiedot

Koulutuksessa perehdytään STEAM-toimintaan ja suunnitellaan ryhmissä STEAM-projekti, joka toteutetaan omien oppilaiden kanssa. Projektin aiheeksi opiskelija valitsee tieteenaloja yhdistävän todellisen ilmiön. Projektit esitellään muille koulutettaville.

Kurssille toivotaan osallistuvan useampia saman koulun opettajia, sillä STEAM-projekti suunnitellaan 2-3 hengen ryhmätyönä.

Kurssi muodostaa kokonaisuuden ”Laaja-alaisen STEAM-oppimisprosessin suunnittelu, arviointi ja johtaminen”- ja ”Johdatus tiedekasvatukseen ja STEAM-pedagogiikkaan oppimisyhteisöissä” -kurssien kanssa. Kursseja voi käydä myös yksittäin.

 

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Kasvatusalat
Luonnontieteet

Oppiaine

-

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online
Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

30

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Riina Pursiainen, riina.pursiainen@oulu.fi

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstökoulutusta.
Koulutuksen toteuttaa STEAMillä laaja-alaisuutta oppimisyhteisöihin -hanke

Viimeksi päivitetty: 1.7.2022