Kahlaaja lintu vedessa

Lintujen maastolajintuntemus, 1-5 op

5 op, Kesä 2022, 755313A

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Monimuoto-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Koulutuksen tiedot

Opiskelija tutustuu omatoimisesti Oulun seudun tai jonkin muun alueen linnustoon ja dokumentoi maastolajintuntemuksen opiskelunsa havaintopäiväkirjan avulla. Havaintopäiväkirjana käytetään BirdLife Suomen ylläpitämää Tiira-lintuhavaintopäiväkirjaa. Kurssin infotilaisuudessa jaetaan lista eri elinympäristöjen tyyppilajistosta, ja niistä vaadittavista lajeista, sekä tiedotetaan Tiiran käytöstä ja sen käyttöön liittyvistä velvoitteista.

Infoluennon tallenne ja ohjeet löytyvät kurssin sivulta korkeakoulujen yhteisestä oppimisympäristöstä DigiCampuksesta https://digicampus.fi/ . Kurssille opinto-oikeuden saaneilla on pääsy DigiCampukseen. Useilla paikkakunnilla BirdLife Suomen jäsenyhdistykset järjestävät maastoretkiä, joille kurssin opiskelijat voivat halutessaan osallistua. Ennakkotiedot näistä retkistä pyritään kokoamaan kurssin sivulle DigiCampukseen. Kurssi tulee sisältymään valtakunnallisen Biodiversiteettikoulutusverkoston opintoihin.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Kesä 2022

Koulutusala

Luonnontieteet

Oppiaine

-

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

Eläinten lajintuntemus, selkärankaiset 4 op (755334A) tai vastaava lintujen tunnistus.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 8.8.2022