Pohjarakenteiden suunnittelu

5 op, Lukuvuosi 2021-2022, 485308S
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää Suomessa käytettävät paalutyypit, niiden toimintatavat sekä geoteknisen kestävyyden määritysperiaatteet.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Koulutuksen tiedot

Pohjarakenteiden mitoituksen perusteet. Perustusten yläpuoliset rakenteet. Perustukset ja perustaminen. Paalut ja paaluperustukset. Kaivannot ja kaivantojen tuenta. Maapohjan vahvistaminen. Täyttö ja tiivistäminen. Routasuojaus.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2021-2022

Koulutusala

Tekniikan alat

Oppiaine

4393 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

485301A Geotekniikan perusteet, 485302A Pohjarakentaminen, 485102A Rakennesuunnittelun perusteet

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 5.1.2022