Solubiologian ja fysiologian perusteet

5 op, Lukuvuosi 2021-2022, 750122P

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Koulutuksen tiedot

Kurssi on jaettu neljään osaan: eläin- ja kasvisolubiologiaan, genetiikkaan ja eläinfysiologiaan. Eläinsolubiologian osuudessa perehdytään kemiallisiin sidoksiin, makromolekyylien ominaisuuksiin ja soluorganelleihin ja niiden toimintaan. Solukalvon, kalvorakenteiden ja ionikanavien toimintaan perehtymällä opitaan ymmärtämään, miten kemialliset yhdisteet ja viestit siirtyvät soluun, kulkevat solun sisällä ja käynnistävät soluprosesseja. Lisäksi käsitellään solujen tukirakenteita ja solujen kiinnittymistä toisiinsa. Kasvisolubiologiaan liittyvässä kurssiosuudessa käydään läpi kasvisolujen soluorganellit sekä niiden rakenteelliset ja toiminnalliset erityispiirteet. Tämä kurssi antaa hyvän pohjan etenkin kasvibiologian / kasvifysiologian, molekyylibiologian ja kasvien kehitysbiologian kursseille / opinnoille. Genetiikan osuudessa tarkastellaan DNA:n, kromosomien ja genomin rakennetta ja niihin liittyviä solun perusprosesseja, kuten transkriptio, translaatio, korjaus, synteesi ja solusykli. Eläinfysiologian osuudessa käydään perusteet keskeisistä fysiologisista järjestelmistä ja toiminnoista: ruuansulatusjärjestelmä, verenkierto, aineenvaihdunta, immuunipuolustus, lisääntyminen, alkionkehitys, hermosto, lihaksisto ja aistit.

Aikataulu löytyy Pepistä osoitteesta https://opas.peppi.oulu.fi/fi/opintojakso/750122P/11338

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2021-2022

Koulutusala

Luonnontieteet

Oppiaine

3205 Biologia

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

-

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 6.7.2021