Tuotantotalouden peruskurssi (AVOIN YO)

5 op, Lukuvuosi 2021-2022, ay555225P
Johdantokurssi, jossa käydään tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen liittyvät aihealueet kattavasti läpi.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

75€

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

- Johdanto tuotantotalouteen: Tuotanto ja tuottavuus, Tuotantostrategiat, Kysynnän ennustaminen, Talousmenetelmiä.
- Tuotantojärjestelmien suunnittelu: Sijaintipaikka, Layout, Toimitusketjut, Kapasiteetin hallinta, Henkilöstökysymykset.
- Tuotantojärjestelmien hallinta ja johtaminen: Tilaus-toimitusketjun hallinta, Tuotannon suunnittelu ja ohjaus, Kunnossapito ja luotettavuus.

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet:

- Tuotannollinen toiminta ja tuottavuus, Tuotantostrategia
- Ennustaminen, Kustannuslaskenta
- Investointitoiminta, Kestävä kehitys
- Kapasiteetin hallinta, Sijaintipaikan valinta
- Tuotannon layout, Henkilöstöasiat
- Toimitusketjun hallinta, Alihankinta
- Varastojen hallinta, Tuotannon suunnittelu
- MRP & ERP, Tuotannon ohjaus
- JIT & Lean, Kunnossapito

Kirjallisuus:
Jay Heizer & Barry Render (2014) Operations Management, 11th ed., Pearson, Inc.

Tämän opintojakson järjestävät myös seuraavat yhteistyöoppilaitokset: Helsingin seudun kesäyliopistoHämeen kesäyliopistoJyväskylän kesäyliopistoKainuun kesäyliopistoKymenlaakson kesäyliopistoLapin kesäyliopistoMikkelin kesäyliopisto ja Savonlinnan kesäyliopisto.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2021-2022

Koulutusala

Tekniikan alat

Oppiaine

6310 Tuotantotalous

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

-

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.10.2021