Työyhteisösovittelijakoulutus

Työyhteisösovittelijakoulutus - online (TÄYD KOUL)

10 op, Lukuvuosi 2022-2023, 930310
Ratkaisemattomat ristiriidat työpaikalla ovat aika- ja energiasyöppöjä. Pahimmillaan ne myrkyttävät koko työyhteisön ilmapiiriä. Tarvitaan keino tarttua ihmisten välisiin konflikteihin rohkeasti ja rakentavasti. Työyhteisösovittelu tarjoaa toimivan menettelytavan silloin, kun osapuolet eivät ole yksin onnistuneet ratkaisemaan heidän välistään ristiriitaa. Työyhteisösovittelijan avulla päästään ulos hankalasta tilanteesta ja samalla työyhteisön sosiaalinen pääoma kasvaa. Työyhteisösovittelijakoulutuksessa perehdytään sovittelun perusteisiin ja kehitetään käytännön sovittelijan taitoja.
Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy .
Ilmoittaudu

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

2390 € (sis. alv) Laskutus neljässä erässä.

Koulutuksen tiedot

Koulutuksen sisältöteemat

  • Työelämän trendejä sovittelun taustalla
  • Sovittelu käytännössä
  • Sovittelijan työkalut ja ratkaisukeskeiset käytänteet
  • Sovittelijan dialogiset työkalut
  • Sovittelun juridiset perusteet ja sovittelijan vastuut
  • Sovittelun toteutustavat organisaatioissa

Koulutusmuoto

Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Kasvatusalat
Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat
Terveys- ja hyvinvointialat

Oppiaine

-

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

25

Esitietovaatimukset

Sovittelutyöstä kiinnostumisen ohella sovittelijalle on eduksi
- halu kehittää itseä, viestintätaitoja ja sovittelevaa ilmapiiriä,
- ihmiskeskeisyys, tasapainoisuus, ratkaisukeskeisyys, maalaisjärki, sosiaalinen pelisilmä, tunneäly ja intuitiivisuus sekä
- monipuolinen kokemus eri työyhteisöistä.

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Koulutussuunnittelija Satu Soila, etunimi.sukunimi@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 20.6.2022