Valo, ympäristö ja ihminen (TÄYD KOUL)

10 op, Lukuvuosi 2021-2022, 930103

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

-

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on osallistujalle maksuton

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Opintojaksolla perehdytään monialaisesti valon, ympäristön ja ihmisen välisiä vuorovaikutussuhteita koskeviin peruskäsitteisiin, periaatteisiin ja teoriaan, joita reflektoidaan. Opintojaksolla analysoidaan valon ja valaistuksen vaikutuksia niin luonnonympäristöön kuin rakennettuun ympäristöön ja kaupunkitiloihin ja laaditaan kuvankäsittelyohjelmilla visualisoitu julkisivuvalaistussuunnitelma. Valaistusta kaupunkitiloissa lähestytään moniulotteisen valon kokemuksen kautta sekä teoreettisesti että käyttäjälähtöisen suunnittelun ja skenaariomenetelmän kautta. Valaistuksen ekologista toteutusta, joka ottaa huomioon valosaasteen ja energiankulutuksen vähentämisen, tarkastellaan periaatetasolla ja laskennallisesti älykkään ohjausteknologian näkökulmasta. Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa omasta oppimis- ja suunnitteluprosessistaan kooten portfolion opintojakson tuloksista.

Koulutusmuoto

Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2021-2022

Koulutusala

Tekniikan alat

Oppiaine

0

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

25

Esitietovaatimukset

Ei vaatimuksia.

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Lisätietoja:
Henrika Pihlajaniemi
henrika.pihlajaniemi(at)oulu.fi
puh. 040 708 9865
Viimeksi päivitetty: 9.11.2021