Kestävä kemia

Kestävän kemian tutkimusyksikkö on Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa toimiva aktiivinen ja monipuolinen tutkimusyksikkö. Yksikön tavoitteena on tutkia kemian haasteita kestävällä tavalla, ja vastata yhteiskunnan haasteisiin tarjoamalla kestäviä ratkaisuja. Yksikkö työskentelee kestävän materiaalikemian alalla ja sen päätutkimusalueita ovat katalyyttimateriaalit, kestävä biotalous, energiavarastomateriaalit, vedenpuhdistus ja hivenaineanalytiikka.
Suomalaista sekametsää

Tutkimus

Julkaisut

Palvelut

Hivenainelaboratorio

Hivenainelaboratoriossa tehdään opetus- ja tutkimustyön ohella tilauksesta alkuaine-, ravinne- ja metallimäärityksiä sekä kiinteistä että liuosnäytteistä eri asiakkaiden tarpeisiin.  Laboratorion vahvuutena on rutiinianalyysien lisäksi asiakkaan auttaminen kokonaisvaltaisessa ongelmanratkaisussa, johon kuuluu sopivien määritysmenetelmien valinta sekä konsultointi ja koulutus. Hivenainelaboratorion henkilökunnalla on laaja-alainen tietotaito ja pitkä kokemus niin alkuaine-, ravinne- kuin metallianalytiikan eri osa-alueista. Palvelututkimukset tehdään akkreditoimattomassa ympäristössä. Esitetyt hinnat ovat yrityshintoja (ALV 0 %).

Yhteyshenkilö

Professori Paavo Perämäki, +358 294 48 1614

paavo.peramaki(a)oulu.fi

Biohajoavuuslaboratorio

Biohajoavuuslaboratorio tarjoaa tutkijoille ja yrityksille palveluja raaka-aineiden, materiaalien ja jätejakeiden biohajoavuuden tutkimisessa ja alkuaineanalyyseissä. Kaikki palvelut ovat räätälöitävissä asiakastarpeen mukaisesti. Palvelututkimukset tehdään akkreditoimattomassa ympäristössä. Esitetyt palvelutuotteiden hinnat ovat yrityshintoja (ALV 0 %).

Yhteyshenkilö

Professori Ulla Lassi, +358 29 4481592

ulla.lassi(a)oulu.fi

Yhteystiedot