Lääketieteen tekniikka

Uudet innovaatiot syntyvät yhä useammin tieteiden välimaastossa. Lääketieteen tekniikan maisteriohjelma tarjoaa erinomaisen poikkitieteellisen pohjan asiantuntija- ja kehitystehtäviin sekä tieteelliseen tutkijakoulutukseen.

Lääketieteen tekniikka

Maisteriohjelma

Kesto: 2 vuotta
Tutkintonimike: Diplomi-insinööri tai terveystieteiden maisteri
Laajuus: 120 op
Opetustapa: lähiopetus
Opiskelupaikkoja: 23
Hakuaika: kevään 2. yhteishaku 2022

Opiskele lääketieteen tekniikkaa

Kansallisesti terveysteknologia on nopeasti kasvava, Suomen suurin korkean teknologian vientiala. Terveydenhuollon digitalisaatio ja sote-uudistus lisäävät asiantuntijoiden tarvetta entisestään.

Oulussa on vahva lääketieteen tekniikan tutkimuskeskittymä sekä suuri määrä terveysteknologia-alan yrityksiä. Lisäksi tiivis yhteistyö Oulun yliopistollisen sairaalan eri klinikoiden ja lukuisten terveysteknologiayritysten kanssa tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia työharjoittelulle, tutkimusprojekteille ja opinnäytetöille.

Hae opiskelemaan lääketieteen tekniikan maisteriohjelmaan

 

Miksi lääketieteen tekniikkaa Oulussa

Oulussa on vahva lääketieteen tekniikan tutkimuskeskittymä sekä suuri määrä terveysteknologia-alan yrityksiä, muun muassa hyvinvointisormus Oura on kehitetty Oulussa.