Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Jokainen Oulun yliopiston perus- ja jatko-opiskelija sekä erillisellä opiskeluoikeudella opiskeleva opiskelija on velvollinen vuosittain ilmoittautumaan yliopistoon voidakseen käyttää opiskeluoikeuttaan. Sen sijaan avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuksen opiskelijat eivät ilmoittaudu yliopistoon.

Yliopistoon ilmoittautuminen

Yliopistoon ilmoittaudutaan lukuvuoden alussa, jolloin tehdään sekä syys- että kevätlukukautta koskevat läsnä- tai poissaoloilmoitukset. Voidaksesi suorittaa opintoja sinun pitää ilmoittautua läsnäolevaksi niihin opiskeluoikeuksiin, joiden opintoja aiot suorittaa. Mikäli opiskelija ei ilmoittaudu, hän menettää opiskeluoikeutensa. 

Jos sinulla ei ole perustutkinnon suorittamisoikeutta Oulun yliopistossa, riittää opiskelijaksi ilmoittautuminen opintojen alussa. (Esim. erilliset opiskeluoikeudet). Ilmoittautuminen on voimassa koko opiskeluoikeuden ajan.

Lukuvuoden 2022-2023 opiskeluoikeuksien ilmoittautumisaika on 2.5.2022-12.8.2022. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti OILI-järjestelmässä. 

Kaikki alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat maksavat

OYY:n jäsenmaksua ei makseta jokaisesta opiskeluoikeudesta erikseen. Vaikka sinulla olisi useampi opiskeluoikeus Oulun yliopistossa, OYY:n jäsenmaksu maksetaan vain kerran.

Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1082/2009.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen perustuu yliopistolakiin

Opintoasioiden lomakkeet