Valmistuminen kandidaatiksi

Kandidaatin tutkinto on yliopistossa suoritettava alempi korkeakoulututkinto. Sen laajuus on 180 opintopistettä ja kesto noin 3 vuotta. Kandidaatin tutkintoon vaaditaan pääaineen perus- ja aineopinnot, kieli- ja viestintäopintoja, sekä sivuaine- ja valinnaisia opintoja. Kandidaatin tutkinnon suorittamiseen kuuluu kandidaatintutkielma, joka suoritetaan yleensä kolmantena opiskeluvuonna.

Valmistuminen kandidaatiksi

Kun kandivaiheen kaikki opinnot on suoritettu ja suoritukset näkyvät opintorekisterissä, voit hakea tutkintoa ja tutkintotodistusta Pepin Valmistuminen -palvelussa. Ohjeet ohessa:

Aloita kandidaatin tutkintoon vaadittavien opintojen tarkistaminen hyvissä ajoin ennen tavoitteellista valmistumisajankohtaa. Tarkista, että valmistumisvaiheen HOPS on hyväksytty Pepissä ja että kaikki vaadittavat opinnot ovat tulleet tai tulossa suoritetuiksi. Muista ilmoittautua myös kypsyysnäytteen toteutukselle Pepissä. Kypsyysnäytteeseen liittyviä ohjeita löydät verkkosivulta.

Hae tutkintoa Pepin valmistumispalvelussa, kun tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu. Kandidaatin tutkinnon hakuprosessi on kaksivaiheinen:

 1. TARKISTUSVAIHE: vastaa Kandipalaute -kyselyyn, täytä kyselylomake ja lähetä hakemuksesi tarkastettavaksi. Kun opintosi ja hakemuksesi on tarkistettu, saat tiedon, että voit lähettää tutkintohakemuksesi viimeisteltäväksi. 
 2. VIIMEISTELYVAIHE: Viimeistelyvaiheessa valmistumiseen tarvittavat tiedot vielä tarkistetaan ja saat tiedon hakemuksesi hyväksymisestä ja vahvistuksen valmistumispäivästä. Huomaa, että valmistumispäivä on eri, kuin tutkintotodistuksen toimituspäivä. Tutkintotodistus on saatavilla kahden – kolmen viikon päästä valmistumisesta, riippuen valmistumisruuhkasta.

Valmistumisen merkiksi saat yliopiston Kandi Alumni -haalarimerkin ja se annetaan todistuksen yhteydessä koulutuksen lähipalvelupisteestä.

Tyypillisesti korkeakoulujen yhteishaussa opiskelija saa opinto-oikeuden suoraan kandidaatin- ja maisteritutkintoon. Tämä tarkoittaa, että kandidaatiksi valmistumisen jälkeen opiskelija voi suoraan jatkaa maisterivaiheen opintoihin. Poikkeuksia ovat farmaseutin ja lastentarhaopettajan koulutukset, joissa opinto-oikeus saadaan vain alempaan korkeakoulututkintoon, sekä lääketieteen ja hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmat, joissa alempaa korkeakoulututkintoa ei suoriteta. 

Huom! Lääketieteen kandidaatti tarkoittaa harjoittelijaa, joka on suorittanut tutkinnostaan vähintään kahden vuoden opinnot.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Miten valmistun Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnasta?

Valmistuaksesi luonnontieteiden kandidaatiksi (LuK) tai filosofian maisteriksi (FM) olethan ajoissa liikkeellä. Näiden tutkintojen anomiseen liittyvät vaiheet on listattu alla.  Katso FT-todistuksen anomiseen liittyvä ohjeistus Oulun yliopiston tutkijakoulun sivulta. 

Valmistumispäivä on aina kuukauden viimeinen päivä (myös 31.7.) lukuunottamatta joulukuuta, jolloin valmistumispäivä on myös publiikkipäivä.

 1. Päivitä HOPS Pepissä ja tarkista samalla, että kaikkien tutkintoon tulevien opintojen merkinnät ovat samalla opiskeluoikeudella (LuK tai maisteri). Opintoasiainsihteeri siirtää tarvittaessa opintoja opiskeluoikeuksien välillä.  Mikäli suoritusmerkintä/-merkintöjä puuttuu, ota yhteyttä sen tiedekunnan lähipalvelupisteeseen, minkä oppiaineen merkintä puuttuu. BMTK:lla ota yhteyttä opintoasiainsihteeriin (kaisa.tuominen(at)oulu.fi).  Muiden tiedekuntien koulutuksen lähipalvelupisteiden yhteystiedot löydät täältä.  Kun kaikki opinnot ovat kasassa, sovi  valmistumiskeskustelu Jari Heikkisen kanssa.
 2. Sivuaineiden kokonaisuudet arvioidaan koulutuspalveluiden toimesta
 3. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn OPS:in mukaisesti. Opintosuoritus on oltava rekisterissä viimeistään kaksi viikkoa ennen tutkinnon myöntöpäivää. Jos ei ole, valmistuminen siirtyy. Pääaine (biokemia) koostetaan omassa tiedekunnassa (study.fbmm(at)oulu.fi).
 4. Täytä tutkintoanomus Pepin Valmistuminen -palvelussa  viimeistään seitsemän päivää ennen tutkinnon myöntöpäivää. Tutkintoanomusta täyttäessäsi ota huomioon: BMTK järjestää publiikin vain lukukausien lopussa. Voit kutsua publiikkiin max. 2 vierasta. Kutsu publiikkiin lähetetään kaikille edellisen publiikin jälkeen ja publiikkipäivänä valmistuville.

 

Todistuksen toimitusaika on pääsääntöisesti kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen, mutta ruuhka- ja lomakausien osalta toimitusaika voi olla pidempi. Todistuksen voit noutaa lääketieteellisen tiedekunnan ja biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä (Aapistie 7A, 2. krs, K201, palvelutiski avoinna Ke klo 10-12). Myös nimetty asiamies voi noutaa todistuksen (valtakirja vaaditaan). Voimme myös postittaa tutkintotodistuksen, jos niin haluat. Todistus lähetetään kirjaamattomana kirjeenä ja opiskelijan omalla vastuulla.

Kevään ja syksyn viimeisen valmistumispäivän yhteydessä järjestetään myös publiikki, johon ovat tervetulleita kaikki edellisen publiikin jälkeen valmistuvat luonnontieteiden kandidaatit ja  filosofian maisterit. Kaisa Tuominen lähettää erillisen kutsun publiikkipäivänä  tai sitä ennen valmistuville.

HUOM! Opintotukisäännöt, jos otat todistuksesi ennen kuun 18. päivää

Opinnäytteiden ja tutkintotodistusten anomiseen liittyen voidaan käsitellä opiskelijaa kohden vain yksi tutkintoanomus / tutkinnon myöntöpäivä eli tutkintotodistusta sekä luonnontieteiden kandidaatin tutkinnosta että filosofian maisterin tutkinnosta (tai vastaavasti FL-tutkinnosta) ei voi saada yhtäaikaa, vaan kahden eri tutkintotodistusten myöntöajan puitteissa. Mikäli anomuksessa ja / tai sen liitteissä esiintyy puutteita, niin todistuksen myöntö saattaa siirtyä myöhäisempään myöntöpäivään.

Teknillinen tiedekunta

Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä (viikonpäivään katsomatta). Valmistuneet kandidaatit voivat osallistua kesäkuun ja joulukuun publiikkeihin eli valmistumisjuhliin. Tutkintotodistus on valmiina koulutuksen lähipalvelupisteessä Kompassissa valmistumista seuraavana publiikkipäivänä. Lisätietoa publiikista.

Palautetta kandidaattiopinnoista annetaan vastaamalla Kandipalautteeseen tutkintohakemuksen teon yhteydessä (varaa aikaa n. 20 min). Tutkinto-ohjelma kiittää palautteen antajia!

Mitä tulee huomioida ennen valmistumista?

1. Tarkasta HOPS (viimeistään 2 kuukautta ennen valmistumista).

Varmista että HOPS:si liitetyt opinnot vastaavat tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Jos opintoihin on tullut muutoksia viimeisimmän hyväksynnän jälkeen, tee tarkistuta HOPS tutkinto-ohjelmasi ohjeiden mukaisesti omaopettajalla tai koulutussuunnittelijalla. 

2. Tee tutkintotodistushakemus  (viimeistään viikkoa ennen valmistumista).

Tässä vaiheessa hyväksytyn HOPS:n mukaisten eli tutkintoon sisällytettävien opintojen, tulee näkyä opintorekisterissä, myös opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen.

Jos  tutkintotodistushakemuksesi kaipaa täydennystä, sinuun otetaan yhteyttä koulutuksen lähipalveluista. Tutkintosi näkyy koostettuna opintorekisterissä yleensä valmistumispäivänä (poikkeukset 31.7. ja 31.12.). 

Tarvittaessa ota yhteyttä teknillisen tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin study.technology(at)oulu.fi.

Humanistinen tiedekunta

Valmistuminen on mahdollista kerran kuukaudessa. Publiikkitilaisuuksia järjestetään kahdesti vuodessa, joulu- ja kesäkuussa.

Näin valmistut kandidaatiksi:

1. TEE KYPSYYSNÄYTE
Kun olet saanut kandidaatintutkielmasi valmiiksi, sinun tulee kirjoittaa kypsyysnäyte, jolla osoitat perehtyneisyytesi opinnäytteen alaan. Kypsyysnäyte tehdään sähköisenä Exam-tenttinä omalla koulusivistyskielellä (yleensä suomen tai ruotsin kielellä). Kypsyysnäytteesi sisällön tarkastaa oppiaineen opettaja ja kieliasun joko suomen tai ruotsin kielen asiantuntija tai oppiaineen opettaja. Molemmilla tarkastajilla on kolme viikkoa aikaa tarkastaa kypsyysnäyte.

2. TARKISTA OPINTOSUORITUKSET
Tarkista hyvissä ajoin Pepistä tai Tuudosta, että olet varmasti saanut suoritusmerkinnän kaikista kursseista (ml. tutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot), jotka haluat sisällyttää kandidaatintutkintoosi.

3. TARKISTA HOPS ja huolehdi, että siellä näkyvät kaikki tutkintoon kuuluvat pää- ja sivuaineiden opintokokonaisuudet. 

Lähetä osoitteeseen study.humanities@oulu.fi hyvissä ajoin ennen tutkinnon hakuprosessin käynnistämistä viesti, jossa kerrot

 • mitä opintoja haluat sisällyttää tutkintoosi. Listaa erityisesti, mitä suorittamiasi sivuainekokonaisuuksia sekä muita yksittäisiä opintoja tutkintoosi kuuluu.
 • nimesi, opiskelijanumerosi ja pääaineesi.

4. TEE VALMISTUMISHAKEMUS JA VASTAA KANDIPALAUTTEESEEN
Hae tutkintoa ja tutkintotodistusta Pepin Valmistuminen -palvelussa.
Kandidaatintutkinnon minimilaajuus on 180 op ja maksimilaajuus 190 op. Huolellisesti täytetty hakemus nopeuttaa käsittelyä. Vastaa järjestelmässä kandipalautteeseen ennen hakemuksen lähettämistä. Kun olet täyttänyt hakemuksen, muista myös lähettää se. HOPSia ei tarvitse liittää hakemukseen.  Jos hakemusta tulee korjata tai täydentää, sinuun ollaan yhteydessä.

Valmistumishakemusta täyttäessäsi voit myös ilmoittautua valmistujaisjuhlaan eli publiikkiin.

5. TUTKINTOTODISTUKSEN VALMISTUMINEN JA TOIMITTAMINEN
Hakemuksessa ilmoittamasi toimitustavan mukaan todistus joko postitetaan sinulle tai voit noutaa sen koulutuksen lähipalvelupisteeltä Kompassista, mikäli palvelupiste on avoinna. Myös hakemuksessa etukäteen nimeämäsi asiamies voi noutaa todistuksen. Todistuksen toimitusaika on kolme viikkoa valmistumispäivästä (poikkeustilan vallitessa, ruuhka-aikoina ja lomakausina toimitusaika voi olla pidempi).  

6. PUBLIIKKI
Publiikki on valmistujaisjuhla, joka järjestetään humanistisessa tiedekunnassa kahdesti vuodessa, joulu- ja kesäkuussa. Joulukuun publiikkiin voivat osallistua syyslukukaudella marraskuun loppuun mennessä valmistuneet ja kesäkuun publiikkiin kevätlukukaudella toukokuun loppuun mennessä valmistuneet. Publiikkiin osallistuminen ei ole pakollista. Publiikin kesto riippuu osallistujamäärästä ja juhlaan voi kutsua vieraita, enintään kolme henkilöä. 

7. KYSY
Epäselvissä tilanteissa voit aina olla yhteydessä koulutuksen lähipalveluihin: study.humanities@oulu.fi.

Valmistumisaikataulut

Kevät 2022

Valmistumispäivä 31.1.2022:    
valmistumishakemus on lähetettävä 24.1. (klo 00.00) mennessä

Valmistumispäivä 28.2.2022:    
valmistumishakemus on lähetettävä 21.2. (klo 00.00) mennessä

Valmistumispäivä 31.3.2022:    
valmistumishakemus on lähetettävä 24.3. (klo 00.00) mennessä

Valmistumispäivä 30.4.2022:    
valmistumishakemus (viimeistelyvaihe) on lähetettävä 23.4. (klo 00.00) mennessä

Valmistumispäivä 31.5.2022:
valmistumishakemus (viimeistelyvaihe) on lähetettävä 24.5. (klo 00.00) mennessä

Publiikki järjestetään Saalastinsalissa 17.6. klo 12.00 alkaen.

Valmistumispäivä 30.6.2022:
valmistumishakemus (viimeistelyvaihe) on lähetettävä 23.6. (klo 00.00) mennessä
HUOM. Todistus toimitetaan elokuussa

Valmistumispäivä 31.7.2022:
valmistumishakemus (huom: tarkistusvaihe) on lähetettävä 24.7. (klo 00.00) mennessä
Hakemuksen viimeistelyvaihe jää elokuulle, mutta se ei vaikuta valmistumispäivään (31.7.). 

 

Kandidaatiksi valmistuminen ja opintotuki

1.8.2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla opintotuki on myönnetty ensin vain kandidaatin tutkinnon suorittamiseen (ns. kaksiportainen yliopistotuki). Tarkista hyvissä ajoin humanistisen tiedekunnan valmistumisaikataulu ja ohjeistus tutkinnon valmistumisesta. Kandidaatin tutkielman tarkastaminen ja kypsyysnäytteen arviointi ovat aikaa vieviä prosesseja. Opintotukea maisterivaiheen opintoihin voit saada vasta kandidaatintutkinnon valmistumiskuukautta seuraavan kuukauden alusta.

 

Opintokokonaisuudet ja tutkinnon koostuminen

Kandidaatin tutkinto kootaan mahdollisimman lähelle minimilaajuutta, 180 op. Tutkinto on mielekästä koota valmiista opintokokonaisuuksista.

Pienin mahdollisen sivuainekokonaisuus on perusopinnot 25 op. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin esimerkiksi ulkomailla suoritetut, temaattisesti yhteensopivat opinnot, joista voidaan koota vähintään 10 op:n laajuinen sivuaine (arvosana 'hyväksytty') ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilta vaadittavat puheviestinnän opinnot (10 op, arvosana 1-5). Kieli- ja viestintäkoulutuksessa suoritetuista vapaaehtoisista kielikursseista voidaan koostaa sivuainekokonaisuus kieli, kulttuuri ja viestintä (minimilaajuus on 10 op, arvosana 'hyväksytty').

Tutkintotodistuksiin merkitään pääaineen ja sivuaineiden nimet,  opintokokonaisuuksien laajuudet ja loppuarvosanat. Kandidaatin tutkintotodistuksessa mainitaan kandidaatintutkielma ja sen arvosana. Jos opintokokonaisuus on suoritettu muualla kuin todistuksen antavassa yliopistossa, opintokokonaisuuden nimen alla on mainittu suluissa yliopiston nimi. 

Tutkintotodistukseen merkitään koulusivistyskieli, kypsyysnäytteen kieli, toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä vieraan kielen taito (esim. vieraan kielen taito osoitettu englannin kielessä). Vapaavalintaiset vieraiden kielten opinnot käyvät ilmi tutkintotodistuksen liitteenä annettavasta opintosuoritusotteesta.

Yksittäiset opintojaksot ja keskeneräisten opintokokonaisuuksien opinnot, jotka sisällytetään tutkintoon, sijoitetaan tutkintotodistuksissa kohtaan ”muut opinnot”. Ne näkyvät todistuksessa ainoastaan opintopisteinä, eivät sivuaineena. Kandidaatintutkintoon sisällytettyjä opintoja ei voi käyttää toistamiseen maisterintutkinnossa.  

Kasvatustieteiden tiedekunta

(päivitetty  1.6.2022)

 

Tutkinnon anominen

Tutkintotodistushakemus tehdään Pepin Valmistuminen -palvelussa (katso info sivun yläosassa).

Aloita valmistumiseen liittyvien opintojen HOPSin tarkistus hyvissä ajoin ennen tavoiteltua valmistumisajankohtaa. Pyydä tarvittaessa apua tiedekunnan lähipalveluista (study.education@oulu.fi).

 

Huomioitavaa:

 • KTK:n opiskelijoiden HOPSin ei tarvitse olla Pepissä ”hyväksytty”. HOPS on kuitenkin hyvä käydä läpi omaopettajan/koulutussuunnitelijan kanssa hyvissä ajoin ennen valmistumista ja varmistaa, että HOPS on kunnossa.
 • Opinnot (mm. sivuaineopinnot ja vapaavalintaiset opinnot) tulee olla oikealla opiskeluoikeudella sijoitettuna oikein HOPSilla ennen valmistumisprosessin aloittamista.
 • Tutkintoon sisältymättömät opinnot voi jättää HOPSin ulkopuolisiin opintoihin.

 

Tutkintotodistuksen toimittaminen

Todistus toimitetaan pääsääntöisesti viimeistään kahden viikon kuluttua tutkintopäivästä.  Kesällä ja vuodenvaihteessa toimitusaika voi olla pitempi.

Tutkintotodistuksen voi noutaa palvelupiste Kompassista sen aukioloaikojen puitteissa.

Ilmoitamme  henkilökohtaisesti kun todistus on noudettavissa.

Todistus voidaan myös postittaa kirjattuna kirjeenä. 

 

 

Kevätlukukauden 2022 valmistumisaikataulu

Kandidaatintutkielma syötetään Laturiin.  

31.5. Valmistumispäivä

3.5.                   syötettävä kandidaatin työ viimeistään Laturiin
24.5.                mennessä haettava tutkintoa (opintosuoritusten tulee näkyä rekisterissä)
31.5.                valmistumispäivä
21.6.                tutkintotodistus toimitetaan viimeistään

Ilmoitamme  henkilökohtaisesti kun todistus on noudettavissa.

 

30.6. Valmistumispäivä

2.6.  syötettävä kandidaatin työ viimeistään Laturiin
23.6. mennessä haettava tutkintoa
(tarkistusvaiheen hakemus, kts. info sivun yläosasta ,
opintosuoritusten tulee näkyä rekisterissä)

Viimeistelyvaiheen hakemus hyväksytään Pepissä sen jälkeen
kun tutkinto on koostettu valmiiksi.

Tutkintotodistus toimitetaan/postitetaan elokuussa.

Ilmoitamme  henkilökohtaisesti kun todistus on noudettavissa.

 

31.7. Valmistumispäivä

22.6.  syötettävä kandidaatin työ viimeistään Laturiin
31.7. mennessä haettava tutkintoa
(tarkistusvaiheen hakemus, kts. info sivun yläosasta ,
opintosuoritusten tulee näkyä rekisterissä)

Viimeistelyvaiheen hakemus hyväksytään Pepissä sen jälkeen
kun tutkinto on koostettu valmiiksi.

Tutkintotodistus toimitetaan/postitetaan elokuussa.

Ilmoitamme  henkilökohtaisesti kun todistus on noudettavissa.

 

 

 

Luonnontieteellinen tiedekunta

Tiedekunta myöntää tutkintodistuksia kerran kuukaudessa. Opiskelijan on haettava tutkintoa viimeistään 7 päivää ennen aiottua valmistumispäivää.  Opiskelija voi jättää tutkintoanomuksen, kun kaikki suoritusmerkinnät ovat opintorekisterissä, muualla kuin luonnontieteellisessä tiedekunnassa tehdyt sivuaineet koostettu ja HOPS hyväksytty. Mikäli hakemus on puutteellinen, se palautetaan opiskelijalle ja valmistuminen viivästyy.  Valmistumispäivä on kuukauden viimeinen päivä.  Todistusten toimitusaika on pääsääntöisesti kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen, mutta ruuhka- ja lomakausien aikana toimitusaika voi olla pidempi.

Miten valmistun?

 1. Pyydä sivuaineiden koostaminen sen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä, johon olet sivuaineen tehnyt. Koostoa pyytäessä kannattaa laittaa viestiin oma nimi, opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma ja tieto siitä, mitä opintoja haluat koostettavan. Kieli- ja viestintäopintojen sivuaine koostetaan luonnontieteellisessä tiedekunnassa.
 2. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn HOPSin mukaisesti.
 3. Tutkielma (kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma) on palautettu arvosteltavaksi Laturi-järjestelmään ja kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte on hyväksytty
 4. Päivitä HOPS ja hyväksytä se.
 5. Täytä tutkintoanomus. Varmista että olet lähettänyt lomakkeen. 

Todistuksen voit hakea Luonnontieteellisen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä (G-katu).. Myös nimetty asiamies voi noutaa todistuksen (valtakirja vaaditaan). Voimme myös postittaa tutkintotodistuksen, jos niin haluat. Ilmoitamme, kun tutkintodistus on valmis haettavaksi.

Anomusten jättöpäivät ja vastaavat valmistumispäivämäärät lukukausi 2021-22

TUTKINTOANOMUKSEN JÄTTÖPÄIVÄ

VALMISTUMISPÄIVÄ

24.8.2021 31.8.2021
23.9.2021 30.9.2021
24.10.2021 31.10.2021
23.11.2021 30.11.2021
24.12.2021 31.12.2021
24.1.2022 31.1.2022
21.2.2022 28.2.2022
24.3.2022 31.3.2022
23.4.2022 30.4.2022
24.5.2022 31.5.2022
23.6.2022 30.6.2022
24.7.2022 31.7.2022

 

 

Tietotekniikka

Tutkinnon suorittamisen päättää teknillisen tiedekunnan ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan yhteinen publiikki, johon ilmoittaudutaan samalla, kun tutkintoa haetaan Pepin valmistumispalvelussa. Tekiikan kandidaatiksi valmistuvat voivat osaallistua vain syksyn viimeiseen tai kevään viimeiseen publiikkiin. 

Valimistumisaikatalu

Kandidaatin työhön liittyvät aikataulut ja valmistumisaikataulut löytyvät tältä sivuilta.

Fysikaaliset tieteet

Moodlen työtilassa Fysiikan Ohjuri (itsekirjautuminen) välilehdellä Valmistuminen on tarkennuksia ja lisää tietoa valmistumiseen liittyen.  Perehdy myös niihin ohjeisiin.

Matemaattiset tieteet

Moodlen työtilassa Matematiikan Ohjuri (itsekirjautuminen) välilehdellä Valmistuminen on tarkennuksia ja lisää tietoa valmistumiseen liittyen.  Perehdy myös niihin ohjeisiin.

Kauppatieteet KTK

Valmistuminen

Jotta voit valmistua kauppatieteiden kandidaatiksi, sinun tulee hakea tutkintoa. Koulutusassistentti Saana Ruokosen (saana.ruokonen(at)oulu.fi) kanssa käyt läpi, mistä opinnoista tutkintosi tulee koostumaan. Hän tarkastaa, että sinulla on kaikki vaadittavat suoritukset tehtynä, mukaan lukien kandidaatintutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte kirjoitetaan kandidaatin tutkielman yhteydessä. Ole yhteydessä häneen hyvissä ajoin ennen tutkintotodistushakemuksen viimeistä jättöpäivää.

Sähköinen tutkintotodistushakemus
Sähköinen tutkintotodistushakemus täytetään opintojen tarkastamisen jälkeen Peppi järjestelmässä.

Publiikki
Tutkintotodistukset myönnetään valmistuville kauppakorkeakoulun publiikeissa. 

1.8.2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla opintotuki on myönnetty ensin vain kandidaatin tutkinnon suorittamiseen (ns. kaksiportainen yliopistotuki). Kandidaatintutkielman tarkastaminen ja kypsyysnäytteen arviointi ovat aikaa vieviä prosesseja. Huomaathan, että voit saada opintotukea maisterivaiheen opintoihin vasta kandidaatin tutkinnon valmistumiskuukaudesta seuraavan kuukauden alusta. Kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu ja ohjeistus tutkinnon valmistumisesta.

Kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu

Kandidaatin tutkielman palautus Laturiin tapahtuu seminaariaikataulun mukaan ja KTK-tutkinnon valmistuminen on mahdollista valmistumisaikataulun mukaan. Lue tarkkaan seuraavat ohjeet: 
Kauppakorkeakoulun kandidaatintutkielman palautus- ja arvosteluprosessi Laturi-järjestelmässä
Yliopistotasoiset Laturi-ohjeet opiskelijoille ja ohjaajille 

Tutkielmien palautus- ja KTK- tutkinnon valmistumisaikataulu

Kesä 2022

26.4. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
2.5. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi)  
24.5. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.5. Valmistumispäivä
17.6. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15

24.5. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
30.5. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi)  
24.7. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.7. Valmistumispäivä
19.8. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15

Syksy 2022
4.8.  Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
4.8.  Tutkielman palautus Laturi -järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
24.8. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.8. Valmistumispäivä
8.9.   Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15

23.8. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
29.8. Tutkielman palautus Laturi -järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
23.9. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
30.9. Valmistumispäivä
6.10. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15

27.9.  Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
3.10.  Tutkielman palautus Laturi -järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
24.10. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.10. Valmistumispäivä
10.11. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15

25.10. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
31.10. Tutkielman palautus Laturi -järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
23.11. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
30.11. Valmistumispäivä
16.12. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15

22.11. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
28.11. Tutkielman palautus Laturi -järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
22.12. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.12. Valmistumispäivä
19.1.2023. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15

Kevät-kesä 2023
3.1. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
5.1. Tutkielman palautus Laturi -järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
23.1. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.1. Valmistumispäivä
9.2. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15

24.1. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
30.1. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
21.2. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
28.2. Valmistumispäivä
9.3. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15

21.2. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
27.2. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään(http://laturi.oulu.fi
24.3. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.3. Valmistumispäivä
13.4. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15

28.3. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
3.4. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
23.4. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
30.4. Valmistumispäivä
11.5. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15

25.4. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
2.5. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
24.5. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.5. Valmistumispäivä
16.6. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15

23.5. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
29.5. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
24.7. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.7. Valmistumispäivä
18.8. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15

Oulun yliopistossa on käytössä EU:n ja OPM:n kanssa yhteistyössä kehitetty Diploma Supplement, joka on tutkintotodistuksen englanninkielinen liite. Oulun yliopiston opiskelijat saavat valmistuessaan automaattisesti ja maksutta Diploma Supplementin, josta ilmenevät kunkin tutkinnon rakenne ja laajuus, suoritetut opinnot ja selvitys suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Siirtyminen toiseen DI -tutkinto-ohjelmaan

Valmistunut Prosessitekniikan kandidaatti voi hakea siirtoa DI-vaiheeseen Kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmaan Rikastustekniikan opintosuunnalle. Edellytyksenä haulle on, että opiskelija on kandidaattivaiheessa valinnut opintosuunnalle valmistavat opinnot

Valmistunut  (2018 ja aiemmin aloittanut) Ympäristötekniikan kandidaatti voi hakea siirtoa DI-vaiheeseen Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan (DI) tutkinto-ohjelmaan. Siirtoon vaaditaan täydentävät opinnot. 

Mikäli olet kiinnostunut opiskelemaan DI-vaiheen näissä tutkinto-ohjelmissa, tee hakemus kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä, kun sinulla on vielä voimassa oleva opinto-oikeus omaan tutkinto-ohjelmaasi.  Toimita hakemus osoitteeseen: study.technology(at)oulu.fi.

Tutkinto-ohjelman vaihtohakemus: Kaivos- ja rikastustekniikka
Tutkinto-ohjelman vaihtohakemus: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Konetekniikka

Siirtyminen toiseen DI-tutkinto-ohjelmaan

Valmistunut konetekniikan kandidaatti voi hakea siirtoa DI-vaiheeseen kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelman kaivostekniikan opintosuunnalle tai rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelman rakennustekniikan opintosuunnalle. Edellytyksenä kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmaan haulle on, että opiskelija on kandidaattivaiheessa valinnut opintosuunnalle valmistavat opinnot kaivostekniikasta.

Mikäli olet kiinnostunut opiskelemaan DI-vaiheen näissä tutkinto-ohjelmissa, tee hakemus kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä, kun sinulla on vielä opinto-oikeus omaan tutkinto-ohjelmaasi voimassa. Hakemuksen voit toimittaa osoitteeseen study.technology(at)oulu.fi.

Tutkinto-ohjelman vaihtohakemus, Kaivos- ja rikastustekniikka.pdf

Tutkinto-ohjelman vaihtohakemus, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka.pdf

Kaivos- ja rikastustekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Maantiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Siirtyminen toiseen DI-tutkinto-ohjelmaan

Valmistunut Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan kandidaatti voi hakea siirtoa DI-vaiheeseen kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelman kaivostekniikan opintosuunnalle.  Edellytyksenä kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmaan haulle on, että opiskelija on kandidaattivaiheessa valinnut opintosuunnalle valmistavat opinnot kaivostekniikasta.

Mikäli olet kiinnostunut opiskelemaan DI-vaiheen näissä tutkinto-ohjelmissa, tee hakemus kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä, kun sinulla on vielä opinto-oikeus omaan tutkinto-ohjelmaasi voimassa. Hakemuksen voit toimittaa osoitteeseen study.technology(at)oulu.fi.

Tutkinto-ohjelman vaihtohakemus, Kaivos- ja rikastustekniikka.pdf

Kemia

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto kemian tutkinto-ohjelmassa käsittää pääaineen opintoja, sivuaineiden opintoja, kieliopintoja sekä valinnaisia sivuaineopintoja. LuK-tutkintoon tulee sisältyä kahden sivuaineen perusopinnot (2x25 op) tai yhden sivuaineen perus- ja aineopinnot (60 op). Sivuaineet opiskelija voi valita oman kiinnostuksensa mukaan huomioiden kuitenkin, että tutkintoon tulee sisältyä matematiikan ja fysiikan opintoja yhteensä vähintään 25 op.

Koska LuK-tutkinto voi sivuaineiltaan vaihdella paljonkin, kannattaa pyytää eri tiedekuntien sivuaineiden koostamisia kunkin tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä hyvissä ajoin ennen tutkintohakemuksen jättöpäivää. Tämä on erityisen tärkeää opettajaksi opiskelevilla, kun kyseessä on sivuaine, josta tulee myös opetettava aine .

Hyvinvointitekniikka

Medical and Wellness Technology / Graduation

STEPS

(* = check deadlines from timetable below)

(if thesis is already completed earlier, complete steps 4,7, 8 and 9)

 1. Thesis reviewed by supervisors and modified by student
  1. When the thesis is ready, it is reviewed by the supervisors and modified by the student when necessary.
 2. Thesis to Laturi *
  1. Once the university supervisor has approved the thesis as completed and gives permission, student uploads completed thesis to the Laturi system. More instructions on Laturi can be found from http://laturi.oulu.fi  
 3. Presenting your thesis in BME seminar.
  1. Check time reservations. Duration 15 minutes.
 4. Personal study plan (PSP) accepted
  1. Contact PSP advisor Anna Maijala (anna.maijala[at]oulu.fi) for finalizing your PSP and compilation of your studies for degree application.
 5. Thesis evaluation by examiner(s) (=supervisor(s))
  1. The eximiner(s) retrieve the thesis from the Laturi and evaluate it.
 6. Maturity test accepted and saved to register
  1. Summary of the thesis is accepted as Maturity test (due to exception time with coronavirus).
 7. All studies registered in WebOodi
  1. Student checks that the studies accepted in PSP have been completed and saved in WebOodi.
 8. Degree Application in OSAT – system *
  1. Student applies for graduation in the OSAT-system and attaches ‘accepted PSP’ and ‘Completed Study Modules’ prepared together with PSP advisor to the degree application in OSAT-system.
 9. Degree *
  1. The Faculty grants the degree. 

TIMETABLE

Deadline for submission of the thesis in LATURI- system

Review of the thesis in degree programme committee meeting

Deadline for submission of the degree certificate application in OSAT-system

Graduation date

Degree certificate is available

17.11.2020

15.12.2020

17.12.2020

31.12.2020

14.1.2021

17.12.2020

14.1.2021

17.1.2021

31.1.2021

15.2.2021

13.1.2021

10.2.2021

14.2.2021

28.2.2021

15.3.2021

16.2.2021

16.3.2021

17.3.2021

31.3.2021

14.4.2021

18.3.2021

15.4.2021

16.4.2021

30.4.2021

14.5.2021

14.4.2021

12.5.2021

17.5.2021

31.5.2021

14.6.2021

18.5.2021

15.6.2021

16.6.2021

30.6.2021

14.7.2021

2.6.2021

30.6.2021

17.7.2021

31.7.2021

16.8.2021

In December 2020, there is an additional graduation date on 18th of Dec, 2020.

The student can pick up the degree certificate at the faculty´s Academic Affairs Service Team office on Kontinkangas campus (Aapistie 7A, 2nd floor, room K201) or ask for the certificate to be sent to him/her by mail.

For possible further questions, please, contact Anna Maijala or study.medicine(at)oulu.fi.

 

Geotieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkkitehtuuri

Tekniikan kandidaatin työ (arkkitehtuuri) laaditaan arkkitehtuurin yksikön ohjeen mukaisesti, ladataan yliopiston kirjaston LATURI-järjestelmään ja esitellään kevätlukukauden lopussa yhteisessä kandiseminaarissa:

Arkkitehtuurin yksikön kevään 2022 kandiseminaari: maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona 16.-18.5.2022

Kandidaatintyön tiivistelmäpohja (arkkitehtuuri)

Terveystieteet

Valmistumispäivä on aina kuukauden viimeinen päivä (myös 31.7.) lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin valmistumispäivä on myös 18.12.

Tarkista hyvissä ajoin, että kaikki opinnot ovat suoritettuina ja suoritusmerkinnät ovat oikein. Jos merkinnöissä on virheitä tai jokin suoritus puuttuu, ota yhteyttä Kontinkankaan kampuksen koulutuspalveluiden lähipalvelupisteeseen.  Todistushakemus on jätettävä vähintään kaksi viikkoa ennen todistuksen myöntämistä.

Lääketieteen tekniikka TtM

In the field of Biomedical Engineering there is only master´s programme with separate graduation instructions and schedule

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Tekniikan kandidaatiksi valmistuminen

 1. Opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojaksojen suorittaminen
 2. Kandintyön / sen osana olevien suunnittelukurssien suorittaminen
 3. Kandiseminaarin esityksen pitäminen
 4. Kirjallisen kypsyysnäytteen antaminen
 5. Kandidaatintyön syöttäminen Laturiin
 6. HOPS:in viimeisen version hyväksyttäminen 
 7. Tutkinnon anominen Pepissä.
 8. Anna Kandipalaute

Aikataulutiedote lukuvuonna 2021-22 tekniikan kandidaatiksi valmistuville

Kandintyön lataus Laturiin

Tutkintotodistushakemus

Valmistumispäivä

Todistus noudettavissa

17.1.

24.1.

31.1.

17.2.2022

14.2.

21.2.

28.2.

17.3.

17.3.

24.3.

31.3.

13.4.

13.4.

23.4.

30.4.

19.5.

17.5.

24.5.

31.5.

16.6.

16.6.

23.6.

30.6.

14.7.

24.6.

24.7.

31.7.

18.8.

 

Valmistumistilaisuus

Kandidaatit voivat osallistua kevään viimeiseen (kevään aikana valmistuneet) ja syksyn viimeiseen (syksyn aikana valmistuneet) publiikkiin (valmistumistilaisuus).  Ilmoittautuminen publiikkiin tapahtuu tutkinnon anomisen yhteydessä samalla lomakkeella.

Publiikit järjestetään klo14.15 alkaen Saalastin salissa tai ravintola Kastarissa. Tilaisuuden arvioitu kesto on noin 1 tunti.

Publiikkien järjestäminen riipuu Covid pandemiatilanteesta.

Hammaslääketiede

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma on yksiportainen, eli koulutukseen ei kuulu erillistä kandidaatin tutkintoa.  Hammaslääketieteen kandidaatin arvo myönnetään hammaslääketieteen opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot (Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004).

Tietojenkäsittelytiede

Tarvitset päivitetyn HOPS:n LuK-tutkintoanomuksen liitteeksi.  Voit pyytää HOPS:n  tarkistamista Pepissä omaopettajaltasi. Mikäli et tiedä omaopettajaasi, voit pyytää HOPS:n tarkistamista Heli Alatalolta.

Taulukosta näet tutkintotodistusaikataulun.

Lukuvuosi 2021-2022

Application for degree  

Graduation date

Degree sertificate

24.8.2021

31.8.2021

16.9.2021

23.9.2021

30.9.2021

14.10.2021

24.10.2021

31.10.2021

18.11.2021

23.11.2021

30.11.2021

16.12.2021

24.12.2021

31.12.2021

13.1.2022

24.1.2022

31.1.2022

17.2.2022

21.2.2022

28.2.2022

17.3.2022

24.3.2022

31.3.2022

13.4.2022

23.4.2022

30.4.2022

19.5.2022

24.5.2022

31.5.2022

16.6.2022

23.6.2022

30.6.2022

14.7.2022

24.7.2022

31.7.2022

18.8.2022

 

 

Tuotantotalous

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman ohje

HOPS hyväksytetään omaopettajalla opinnäytetyön aloitusvaiheessa tai viimeistään 2 kuukautta ennen suunniteltua valmistumispäivää. HOPS lähetetään tarkastettavaksi omaopettajalle Pepin kautta (omaopettajan nimi listalla ensimmäisenä). Mainitse HOPS:n lähetyksen yhteydessä valmistumisen tavoiteaikataulu. Jos vanhassa HOPS-rakenteessa on ongelmia, voit tehdä HOPS:n uusimpaan rakenteeseen.

Mikäli HOPS:n päivityksessä on ongelmia tai haluat sisällyttää HOPS:n tutkintorakenteesta poikkeavia opintoja, niin kysy neuvoa koulutussuunnittelijalta (tuotantotalous). Koulutussuunnittelijan tavoitat TUTA Ohjurista (Moodle-työtila) tai osoitteesta study.technology(at)oulu.fi, viestiin aiheeksi "TUTA Opiskelun tuki".

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvä kypsyysnäyte tehdään sähköisenä tenttinä Examinariumissa. Kypsyysnäytteestä sovitaan ohjaajan kanssa. Ohjaaja luo kypsyysnäytteen Exam-järjestelmään henkilökohtaisena tenttinä.

Kuluvan lukuvuoden valmistumisen aikataulusta löydät tärkeät tutkinto-ohjelmakohtaiset päivämäärät. Opinnäytetyön tulee olla Laturissa noin valmistumiskuukauden alussa. 

Molekyylilääketiede FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Protein Science FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Englannin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Logopedia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Ruotsin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamelainen kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia LuK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molecular Medicine DD

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede/ Kasvatuspsykologia, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Oppimistieteet, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia, PsK ja PsM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Learning, Education and Technology, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education, BA, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma, KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Education and Globalisation, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka DI

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.