Ristiinopiskelu

Oulun yliopisto on mukana useissa ristiinopiskeluverkostoissa. Ristiinopiskelu tarkoittaa sitä, että voit suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa. Opiskeluoikeus perustuu korkeakoulujen välisiin sopimuksiin.

Ristiinopiskelu

Oulun yliopistolla on ristiinopiskelusopimus Oulun ammattikorkeakoulun kanssa

FITech-verkosto tarjoaa valikoituja kursseja ja opintokokonaisuuksia seitsemästä tekniikan alan yliopistosta Suomessa. FITech tarjoaa maksuttomia yliopistokursseja aikuisopiskelijoille sekä tutkinto-opiskelijoille.

Humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus -sivuaineopinnot toteutetaan Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston välisenä yhteistyönä ja kyseisten yliopistojen opiskelijat voivat suorittaa opinnot osana tutkintoaan. 

Valtakunnallinen LITO-verkosto tarjoaa liiketoimintaosaamisen perusopintoja verkko-opintoina. Opintokokonaisuus toteutetaan kauppatieteellisen alan yliopistojen yhteistyönä. 

UNIC on kahdeksan eurooppalaisen yliopiston muodostama verkosto. UNICin tavoitteena on lisätä liikkuvuutta, osallisuutta ja vaikuttavuutta monimuotoisissa yhteiskunnissa.  UNICin partnerikorkeakoulut tarjoavat virtuaalikursseja eri alojen opiskelijoille.

Climate University

Kuinka haen?