Omaopettaja

Oulun yliopistossa jokaiselle uudelle opiskelijalle nimetään omaopettaja, joka ohjaa opiskelijaa vähintään kandivaiheen ajan. Omaopettajatoiminnan tavoitteena on varmistaa opintojen sujuva käynnistyminen sekä tukea opiskelijaa opintojen etenemisessä.

Yleistä

Omaopettaja neuvoo ja ohjaa opiskelijaa opintojen alkuvaiheessa ja perehdyttää opiskelijaa yhdessä pienryhmäohjaajan kanssa yliopisto-opintojen käytäntöihin. Omaopettaja on opiskelijan lähiohjaaja, joka osaa antaa tietoa myös muista opiskelijoille suunnatuista palveluista.

Omaopettaja seuraa opiskelijan opintojen etenemistä sekä tarjoaa tukea ja neuvontaa opiskelun solmukohdissa. Useimmissa tutkinto-ohjelmissa omaopettaja on myös opiskelijan HOPS-ohjaaja ja tukee opiskelijoita HOPS:n laadinnassa.

Jos et tiedä, kuka omaopettajasi on, voit kysyä hänen tietonsa tiedekuntasi koulutuksen lähipalvelusta.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Omaopettajatoiminta

Biokemian opiskelijoiden omaopettajina toimii n. 15 tiedekunnan tutkijaa - osa on professoreja, osa muita kokeneita tutkijoita. Koska tiedekunta on hyvin kansainvälinen, osa omaopettajistakin on suomea taitamattomia. Opintoja aloittaessasi tapaat oman omaopettajasi syyslukukauden aikana. Omaopettajan tehtävänä on opinto-ohjaajan ja chaperonien apuna omalta osaltaan auttaa sinua sellaisissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä, joissa esim. pienryhmäohjaajat ja muut opiskelijat eivät välttämättä pysty olemaan avuksi. Omaopettaja on eritoten sinun luottohenkilösi tai pysyvä kontaktihenkilösi tiedekuntaan koko opiskelujesi ajan - hänen kanssaan voit jutella mistä tahansa asiasta luottamuksellisesti. Jos omaopettaja ei osaa vastata kysymyksiisi, hän huolehtii apunasi, että tarvittavat vastaukset löytyvät. Omaopettaja myös auttaa sinua laatimaan, ja hyväksyy, henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) ja seuraa opintojesi edistymistä. Omaopettajan kanssa voit jutella esim. kurssivalinnoista silmällä pitäen omaa kiinnostuksen kohdettasi biokemian kentässä, tulevasta biokemistin työstä, hyödyntää hänen verkostoaan harjoittelu- tai kesätyöpaikkojen etsimisessä, tai porista niitä näitä vaikka kahvikupposen ääressä. Ota rohkeasti yhteyttä omaopettajaasi ja sovi tapaaminen, jos hän ovelle koputtaessasi sattuu olemaan kiireinen!

Chaperonitoiminta

Chaperonitoiminnan tarkoitus on auttaa uusia biokemian opiskelijoita tutustumaan biokemistin työnkuvaan sekä tiedekuntaamme. ”Chaperoni” tarkoittaa biokemiassa proteiinia tai muuta molekyyliä, joka auttaa proteiineja tulemaan toimiviksi - siitä nimi! Chaperonit ovat tiedekunnassa työskenteleviä tutkijoita, jotka esittelevät Oulun yliopiston biokemian ja molekyylilääketieteen tutkimusta ja sen eri osa-alueita, kuten rakennebiologiaa ja solubiologiaa. Opiskelijat pääsevät tutustumaan myös tutkimuksessa käytettäviin laitteisiin ja menetelmiin, mm. hiiva- ja bakteerisolujen, koe-eläinten sekä soluviljelyn käyttöön sekä proteiinirakenteiden tietokonemallinnukseen ja tekemään itse laboratoriotöitä neljässä eri työpajassa. Biokemistin jokapäiväiseen työnkuvaan laboratoriotutkimusten lisäksi, sekä biokemistin työhön akateemisen maailman ulkopuolella tutustutaan vapaamuotoisten keskustelujen ja esitysten kautta. Chaperonit ovat opiskelijoille linkki biokemistin käytännön työhön. Tuttuja kasvoja, joilta voi kysyä mitä tahansa biokemiaan, biokemistin työhön tai biokemian opiskeluun liittyvää asiaa.

Luonnontieteellinen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun (OyKKK) omaopettajat ja pienryhmäohjaajat

Opintonsa lukuvuonna 2021-2022 aloittavat:
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma (KTK)

Omaopettaja (Pienryhmäohjaajat):
Ryhmä 1: Milka Väinämö (Hanna-Leena Hildén & Anna Rahkola)
Ryhmä 2: Eija-Liisa Heikka (Netta Kippola & Pyry Alanen)
Ryhmä 3: Marika Iivari (Sara Törmälä & Linda Nevakivi)
Ryhmä 4: Minna Ahokas (Sini Lehtinen & Valtteri Råman)
Ryhmä 5: Hannele Kantola (Jasmin Urpilainen & Arttu Koskenniemi)
Ryhmä 6: Emmi Wilén (Sandra Keskitalo & Mari Rantakangas)
Ryhmä 7: Janne Lehto (Jenna Hiltunen & Henna Ruonala)
Ryhmä 8: Tapio Riepponen (Kaisa Saranpää & Aleksi Huhtakangas)
Ryhmä 9 (avoin väylä): Tuija Lämsä (Noora Heikkinen, Tuomas Pesonen & Anni Rautio)

Laskentatoimen maisteriohjelma (erillisvalinta)

Omaopettaja (Pienryhmäohjaaja):
Marjo Väisänen (Kristiina Tikkanen)

Kansainväliset maisteriohjelmat

Koordinaattori/Omaopettaja (Kummit):
Business Analytics: Marika Iivari (Tia Rahkila)
Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen: Kaisu Jansson (Tom Matura)
Laskentatoimi: Blessing Oyinlola (Milla Nousiainen)
Markkinointi: Teck Ming Tan (Thao Nguyen)
Rahoitus: Asif Ruman (Hong Bao Ngoc Nguyen Lukinmaa)
Taloustiede: Sanna Huikari (Tom Matura)

Opintonsa lukuvuonna 2020-2021 aloittaneet:
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma (KTK)

Omaopettaja:
Ryhmä 1: Emmi Wilén
Ryhmä 2: Jenni Jääskö
Ryhmä 3: Janne Lehto
Ryhmä 4:
Ryhmä 5: Milka Väinämö
Ryhmä 6: Minna Ahokas
Ryhmä 7: Eija-Liisa Heikka
Ryhmä 8: Kaisu Jansson
Ryhmä 9: Minna Ahokas

Laskentatoimen maisteriohjelma (erillisvalinta)

Omaopettaja :
Marjo Väisänen

Kansainväliset maisteriohjelmat

Koordinaattori/Omaopettaja:
Taloustiede: Sanna Huikari
Laskentatoimi: Blessing Oyinlola
Rahoitus: Asif Ruman
Markkinointi: Teck Ming Tan
Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen: Kaisu Jansson

Pääainekohtaiset omaopettajat vanhan rakenteen (opinnot aloitettu 2013 tai aikaisemmin) mukaan opiskeleville

(Pääaine: Omaopettaja):
Taloustiede:
Laskentatoimi: Marjo Väisänen
Rahoitus: Marjo Väisänen
Markkinointi: Eeva-Liisa Oikarinen
Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen: Tuure Haarjärvi

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunnan omaopettaja-asiaa

Työkaluja omaopettajille sekä ohjeita esimerkiksi HOPS-keskusteluun löytyy linkin takaa löytyvältä padlet-alustalta.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Omaopettajat ja pienryhmäohjaajat

Omaopettajat toimivat opiskelijoiden lähimpänä linkkinä opetushenkilökuntaan opintojen alusta lähtien aina valmistumiseen saakka. Omaopettajat vastaavat opiskelijoiden henkilökohtaisista opintosuunnitelmista (HOPS) sekä ovat tavattavissa henkilökohtaista ohjausta varten. Omaopettajat myös järjestävät yhteisiä tilaisuuksia opiskelijoille. Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelman omaopettajatoimintaa koordinoi Timo Kokkonen. Timo toimii myös Orientaatiokurssin (521007P) vastuuhenkilönä ja vuonna 2020 aloittaneiden omaopettajana.

Lisäksi elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma järjestää kaikille uusille opiskelijoille pienryhmäohjausta. Ohjaus alkaa opintojen ensimmäisenä päivänä ja kestää intensiivisimmillään ensimmäisen opiskelusyksyn.

Pienryhmäohjaajina toimivat tutkinto-ohjelman vanhempien vuosikurssien opiskelijat, jotka yliopisto on kouluttanut tehtäväänsä. Pienryhmäohjaajan johdolla uudet opiskelijat tutustuvat noin 10 hengen ryhmissä omaan opiskelualan, tiedekunnan ja koko yliopiston käytäntöihin, mutta ennen kaikkea opiskelukavereihin ja Ouluun. Näin kauempaakin muuttanut saa nopeasti uusia kavereita ja kotiutuu paitsi yliopistolle myös Ouluun.

Vuosikurssin 2021 omaopettajat ja pienryhmäohjaajat

Uusien opiskelijoiden omaopettajana toimii Marko Neitola. Pienryhmäohjaajasi saat tietää hakutiedoissa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen lähetettävästä (viimeistään viikolla 34) tutkinto-ohjelman tervehdyskirjeestä. Mikäli sinulla on kysyttävää pienryhmäohjaukseen liittyen, niin ota yhteyttä pienryhmäohjaustoiminnan yhdyshenkilöön Timo Kokkoseen (timo.kokkonen(a)oulu.fi).

Omaopettaja ja pienryhmäohjaajat 2020 aloittaneille opiskelijoille:
5-vuotinen tutkinto-ohjelma:
OMAOPETTAJA PIENRYHMÄOHJAAJA
  Elmo Pakaslahti
  Aleksi Uusitalo
  Pietari Jokela
Timo Kokkonen, kaikki ryhmät Waltteri Alatalo
  Samuli Nikkilä
  Elina  Mannermaa
  Leevi Hurnanen
  Harri Joona
2-vuotinen kansainvälinen maisteriohjelma, syksyllä 2020 aloittavat:

Omaopettajana toimii Kari Kärkkäinen

Omaopettajat 2019 aloittaneille opiskelijoille:

Anssi Mäkynen

Jussi Putaala

Jukka Lahti

Johanna Vartiainen

Timo Kokkonen

WCE

Kari Kärkkäinen

 

2018 aloittaneet:
Omaopettaja                               Pienryhmäohjaajat
Ilkka Nissinen Melander Jakob ja Matila Vili
Kari Remes Alakastari Toni ja Niemi Mikael
Markus Berg Kivijakola Juho ja Vainionpää Matti
Merja Teirikangas Laiti Malla ja Patana Joonas
2017 aloittaneet:
Omaopettaja Pienryhmäohjaajat
Juha Hagberg Henri Rautio ja Eero Sankila
Heikki Karvonen Laura Rinne ja Leevi Halme
Janne Lauri Janne Kilponen ja Johannes Pakanen
Marko Neitola Ilmari Nousiainen ja Olavi Sihvonen
2016 aloittaneet:
Omaopettaja                               Pienryhmäohjaajat
Nissinen Jan Karppinen Riku ja Liakka Mikko
Juha Saarela Afflekt Arttu
Merja Teirikangas Halme Leevi ja Vuopio Heikki
Joonas Kokkoniemi Autio Elina ja Rinne Laura
2015 aloittaneet:
Omaopettaja                               Pienryhmäohjaajat
Aikio Janne Petri Lukkarinen ja Antti Rytilahti
Teemu Myllylä Valtteri Lehtisalo ja Teemu Liuski
Jarkko Puustinen Jori Rautava ja Henri Vehkala
Mariella Särestöniemi Elina Autio ja Laura Rinne

Vuosikurssin 2014 omaopettajat:

Vuosikurssin 2013 omaopettajat:

Vuosikurssin 2012 omaopettajat:

Vuosikurssien 2010 ja 2011 omaopettajat:

Kansainvälisen WCE-maisteriohjelman omaopettaja

Kemia

Kemian tutkinto-ohjelmassa opiskelu alkaa syksyisin orientaatioviikolla. Orientaatioviikon ohjelmassa on vastaanotto- ja tiedotustilaisuuksia, pienryhmätapaamisia, omaopettajatapaaminen, opintojen suunnittelua, luentoja sekä yliopiston ja yhteistyökumppaneiden palveluiden esittelyä.

Jokaiselle uudelle opiskelijalle nimetään omaopettaja, joka ohjaa opiskelijaa vähintään kandivaiheen ajan. Omaopettajatoiminnan tavoitteena on varmistaa opintojen sujuva käynnistyminen sekä tukea opiskelijaa opintojen etenemisessä. Omaopettajat tapaavat ryhmiään muutaman kerran jokaisen lukuvuoden aikana.

Myös maisterivaiheen opiskelijoille nimetään omaopettaja. Kemian maisterivaiheen omaopetus tähtää siihen, että jokainen kemialta valmistunut työllistyy.

Saamelainen kulttuuri

Saamelaisen kulttuurin omaopettaja on Marko Jouste, marko.jouste(at)oulu.fi, +358505225372

Arkeologia

Arkeologian omaopettajat

Aloitusvuosi Omaopettajat
2021 Heli Maijanen
2020 Timo Ylimaunu
2019 Heli Maijanen
2018 Heli Maijanen
2017 Timo Ylimaunu
2016 Timo Ylimaunu
2015 Timo Ylimaunu

Tiedeviestintä, FM

Tiedeviestinnän maisteriohjelma (uudet opiskelijat aloittavat joka toinen vuosi)

Omaopettajana toimii yliopistonlehtori Jari Sahlgren.

Tuotantotalous

Tuotantotalouden alan omaopettajat

Omaopettajat nimetään jokaiselle aloittavalle opiskelijalle. Omaopettajan tehtävä on tukea ja seurata opintojen etenemistä sekä hyväksyä HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma). Omaopettaja ohjaa opintojen sisällöllisissä asioissa ja tukee ammatillisessa kasvussa.

Onko omaopettajan nimi hukassa? Omaopettajan nimen voi tarkistaa WebOodista, kun lähettää HOPS:n tarkastukseen, nimi on ensimmäisenä listalla. Mikäli omaopettajan nimeä ei löydy, ota yhteyttä koulutussuunnittelijaan (tuotantotalous). Lähetä viesti osoitteeseen study.technology (at) oulu.fi ja viestiin aiheeksi "TUTA Omaopettaja?".

e-mail: etunimi.sukunimi (at) oulu.fi

5 - vuotinen koulutus (kandi + DI-vaihe)

Kandivaiheessa, opintojen aloitusvuoden mukaan

 • 2020: Joni Koskinen, Tommi Pauna ja Juha-Antti Rankinen
 • 2019: Hannele Lampela, Henna Longi ja Henri Jounila
 • 2018: Päivi Kekkonen ja Tero Leppänen 
 • 2017: Janne Härkönen ja Maria Lindholm
 • 2016: Osmo Kauppila ja Arto Reiman
 • 2015 tai aiemmin: Henri Jounila, Osmo Kauppila ja Arto Reiman

DI-vaiheessa, kandidaatin tutkinnon suoritusvuoden mukaan

 • 2020: Janne Härkönen ja Maria Lindholm
 • 2019: Erno Mustonen ja Osmo Kauppila 
 • 2018, 2017: Kirsi Aaltonen 
 • 2016: Jukka Majava
2- vuotinen koulutus (DI-vaihe)

Maisteriohjelmassa, opintojen aloitusvuoden mukaan 

 • 2020: Petteri Annunen
 • 2019: Arto Reiman
 • 2018 tai aiemmin: Jukka Majava (myös ICT-muuntokoulutus)

Product Management (ProM)- maisteriohjelmassa, opintojen aloitusvuoden mukaan 

 • 2020, 2019: Emmanuel Nyameke
 • 2018 tai aiemmin: Erno Mustonen

Lääketieteen tekniikka DI

Kaikki vuosikurssit

Tiina Seppänen

Lääketiede

Omaopettajatapaamisten ohjaussuunnitelma

1 lk

1. Tapaamisen ajankohta: loka-marraskuu

C1 syksyn opintojaksot: Johdanto lääkäriyteen (orientaatio, lääkäriys, tutustuminen terveyspalvelujärjestelmään), anatomia ja solu- ja kehitysbiologia, englanti/ruotsi, tieto ja tutkimus I: tieteellinen kirjoittaminen ja tiedonhaku sekä dissektio (osa opiskelijoista)

Aiheet: Esittäytyminen ja tutustuminen, pelisäännöt

Tapaamisen tavoite: Tutustuminen ja keskustelu opiskelun aloitukseen liittyvistä haasteista ja odotuksista sekä sopia pelisäännöt toiminnalle. Ammatillisen kasvun alkaminen.

 

2. Tapaamisen ajankohta: maalis-huhtikuu

C2 kevään opintojaksot: Biokemia ja lääketieteellinen molekyylibiologia, Genomilääketiede, Lääketieteellinen psykologia, Englanti/Ruotsi, Tieto ja tutkimus II: tieteellinen viestintä

Aiheet: Opiskelupaine ja kuormittavuus

Tapaamisen tavoite: Keskustella opiskelupaineesta ja kuormittavuudesta, näiden käsittelystä ja pyrkimisestä tasapainoiseen elämään.

 

2 lkv

1. Tapaamisen ajankohta: loka-marraskuu

C3 syksyn opintojaksot: Fysiologia, Yleinen patologia, Immunologia, Säteilyturvallisuus lääketieteessä

Aiheet: kollegiaalisuus, etiikka, salassapitovelvollisuus, yliopiston päihdeohjelma

Tapaamisen tavoite: Herättää ajatuksia ammattiin liittyvistä keskeisistä säännöistä ja ohjeista

 

2. Tapaamisen ajankohta: maalis-huhtikuussa

C4 kevään opintojaksot: Farmakologia ja toksikologia, Mikrobiologia, Potilas-lääkärisuhteen perusteet, Kansanterveystiede, Tieto ja tutkimus III: Data-analyysi, valinnaiset opinnot 6 op

Aiheet: Vuorovaikutustaidot, ammatillinen kasvu, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy, kliiniseen vaiheeseen siirtyminen

Tapaamisen tavoite: Herättää miettimään hyvien /huonojen vuorovaikutustaitojen merkitystä lääkärin ammatissa osana ammatillista kasvua.

 

3 lkv

1. Tapaamisen ajankohta: loka-marraskuu

C5 syksyllä alkavat opintojaksot: anestesiologia, kirurgia, elinpatologia, laboratoriolääketiede, radiologia ja säteilyn turvallinen käyttö, kliininen farmakologia ja reseptioppi, sisätautioppi

Aiheet: opiskelu kliinisessä vaiheessa, potilas-lääkärikontaktit, moniammatillisuus, syventävän aiheen valinta,

Tapaamisen tavoite: keskustelua uudesta vaiheessa opiskelussa ja moniammatillisesta oppimisympäristöstä, syventävän tutkielman tekeminen

 

2. Tapaamisen ajankohta: maalis-huhtikuu

C6 keväällä alkavat opintojaksot: perustieteisiin integroidut opinnot kliininen anatomia ja fysiologia, yleislääketiede, EBM, LAK/vuorovaikutus-osajuonne

Aiheet: Sairaala toimintaympäristönä, moniammatillisuus, eteen tulevat haasteet potilaskontakteissa

Tapaamisen tavoite: Miettiä työelämän sääntöjä ja muiden huomioonottamista työyhteisössä.

 

4 lkv

1. Tapaamisaika: loka-marraskuu

C7 syksyn opintojaksot: psykiatria, neurologia, kirurgia II, korva- nenä- ja kurkkutaudit, keuhkosairausoppi, anestesiologia II, elinpatologia II, EBM-juonne vieras kieli.

Aiheet: Opintojen eteneminen ja oman työmäärän hallinta, vaihto-opiskelu, harjoittelut

Tapaamisen tavoite: Miettiä omaa jaksamista työmäärän kasvaessa (harjoittelut, opiskelu, tentit)

 

2. Tapaamisaika: maalis-huhtikuu

C8 keväällä alkavat opintojaksot: neurokirurgia, yleislääketiede, EET-opinnot, oikeuslääketiede

Aiheet: Lääkärin viransijaisuuskelpoisuuden saaminen, kesätyösuunnitelmat, mahdolliset pelot ja epävarmuudet tulevaan liittyen

Tapaamisen tavoite: keskustella tulevasta kesästä viransijaisenaepävarmuuden ja oman osaamisen rajoitteiden tunnistaminen ja hyväksyminen

 

5 lkv

1. Tapaamisen ajankohta: loka-marraskuussa

C9 syksyn aikana alkavat opintojaksot: Lastentautioppi (ryhmä A), Lastenpsykiatria (ryhmä A), EBM: EBM-opinnot (ryhmä A), Synnytys- ja naistentautioppi (ryhmä B), Silmätautioppi, Iho- ja sukupuolitautioppi, Perinnöllisyyslääketiede, Kliininen farmakologia ja lääkehoito, LAK: Terveydenhuollon etiikka, EET: EET-opinnot, (Tutkielman tutkimussuunnitelma)

Aiheet: Kesän työkokemukset viransijaisena, ammatillinen kasvu, lääkärin työn vastuut ja velvollisuudet, opintojen tilanne

Tapaamisen tavoite: kartoittaa opintojen tilannetta, lääkärintyöhön liittyvien vastuiden ja velvollisuuksien hahmottaminen, oman ammatillisen kasvun tunnistaminen

 

2. Tapaamisen ajankohta: maaliskuu

C10 kevään aikana alkavat opintojaksot: Lastentautioppi (ryhmä B), Lastenpsykiatria (ryhmä B), EBM: EBM-opinnot (ryhmä B), Synnytys- ja naistentautioppi (ryhmä A), Elinpatologia III, Yleislääketiede, OSCE-tentti, harjoittelu, (Tutkielman tutkimussuunnitelma)
 
Aiheet: kirjatiedon yhdistäminen sovellettavaksi tiedoiksi ja käytännön taidoiksi, kesätyösuunnitelmat, käytännön vinkit työelämään

Tapaamisen tavoite: oman ammatillisen kasvun tilan ja tavoitteiden tunnistaminen

 

6 lkv

1. Tapaamisen ajankohta: marraskuussa

C11 syksyn aikana alkavat opintojaksot tai niiden osat: Radiologia II, kliininen syöpätautioppi, lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia, työterveyshuolto, kansanterveystiede, yleislääketiede, geriatria, hätätilapotilaan hoito ja potilasturvallisuus, fysiatria ja kuntoutus, johtaminen terveydenhuollossa, etiikka (essee), valinnaiset: kirurgian käden taidot, radiologian UÄ-kurssi

Aiheet: Valmistumisaikataulu, tieteellinen jatkokoulutus, erikoistuminen, urapolku

Tapaamisen tavoite: keskustella jatko-opintoihin/erikoistumiseen liittyvistä kysymyksistä, miettiä erilaisia urapolkuja

 

2. Tapaamisen ajankohta: tammi-maaliskuu

C12 kevään aikana alkavat opintojaksot tai niiden osat: Yleislääketieteen osce-tentti, Etiikka (luennot) sekä valinnainen kirurgian kertauskurssi

Aiheet: Omaopettajaryhmän viimeinen kokoontuminen, miten tapaamiset ovat tukeneet lääkäriksi kasvua, palauteen antaminen

Tapaamisen tavoite: Tapaamisten päättäjäiset, palautteen antaminen tapaamisista opiskelijoille ja omaopettajalle

Ruotsin kieli

Ruotsin kielen omaopettajat:

2021 aloittaneet: Elisa Risto ja Marjo Ohtamaa

2020 aloittaneet: Elisa Risto ja Riitta Kosunen

2019 aloittaneet: Elisa Risto ja Kirsi Lepistö

2018 aloittaneet: Riitta Kosunen ja Kirsi Lepistö

2017 aloittaneet: Riitta Kosunen, Kirsi Lepistö ja Elisa Risto

2016 aloittaneet: Riitta Kosunen ja Kirsi Lepistö

2015 aloittaneet: Kirsi Lepistö ja Elisa Risto

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Tutor teachers of the students of the Master´s Programme in Epidemiology and Biomedical Data Science are as follows

Class 2021 - doctoral student Wnurinham Antonia Bacurim da Silva wnurinham.silva(at)oulu.fi.

Class 2022 - post-doctoral researcher Priyanka Choudhary priyanka.choudhary(at)oulu.fi.

Contact person in general tutor teaching issues is coordinator Miia Halonen miia.halonen(at)oulu.fi.

Lääketieteen tekniikka TtM

Tutor teachers of the Biomedical Engineering at the Faculty of Medicine are

Sami Kauppinen                      master´s students, who have begun the studies 2017 or earlier 

Vesa Virtanen                           master´s students, who have begun the studies in 2018 

Sami Kauppinen                      master´s students, who have begun the studies in 2019 

Bijay Shakya                              master´s students, who have begun the studies in 2020 

Sami Kauppinen                      master´s students, who have begun the studies in 2021

Hyvinvointitekniikka

Hyvinvointitekniikan koulutusohjelman omaopettajat ovat Iida Kestilä (iida.kestila(at)oulu.fi) ja Sami Kauppinen (sami.kauppinen(at)oulu.fi).

Digitalisation, Computing and Electronics

Digitalisation, Computing and Electronics omaopettajat

Omaopettajatoiminnan yhdyshenkilönä toimii Riku Hietaniemi.

Vuosikurssin 2021 omaopettajat

Uusien opiskelijoiden omaopettajana määräytyy valitun suuntautumisen mukaan. Tietotekniikka: Anja Keskinarkaus, Elektroniikka: Marko Neitola, Tietojenkäsittelytiede: Olli Korhonen. Kummisi ottaa sinuun yhteyttä henkilökohtaisesti. Mikäli sinulla on kysyttävää kummeihin tai omaopettajiin liittyen, niin ota yhteyttä tutkinto-ohjelman vastuuhenkilöön Riku Hietaniemeen (riku.hietaniemi(a)oulu.fi).

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Kandivaiheen omaopettajat on jaettu pienryhmittäin. Jos et tiedä kuka omaopettajasi on, ota yhteyttä koulutuksen lähipalveluihin (study.technology@oulu.fi).

Maisterivaiheen omaopettaja määräytyy opintosuunnittain:

Prosessitekniikka

Automaatiotekniikka: Jukka Hiltunen
Biotuotetekniikka: Elisa Koivuranta
Kemiantekniikka: Juha Ahola
Prosessimetallurgia: Eetu-Pekka Heikkinen

Ympäristötekniikka

Kestävät energiajärjestelmät: Eva Pongracz
Teollisuuden ympäristötekniikka: Mika Huuhtanen
Vesi- ja ympäristötekniikka: Jari-Pekka Nousu

 

Saamen kieli

Saamen kielen omaopettajat:

Koltansaame: Miika Lehtinen, miika.lehtinen(at)oulu.fi, +358505692300

Pohjoissaame: Minna Rasmus, minna.rasmus(at)oulu.fi, +358503506504

Inarinsaame: Mervi Sistonen, mervi.sistonen(at)oulu.fi, +358 50 574 9280.

Tietotekniikka

Tietotekniikan omaopettajat

Omaopettajat toimivat opiskelijoiden lähimpänä linkkinä opetushenkilökuntaan opintojen alusta lähtien aina valmistumiseen saakka. Omaopettajat vastaavat opiskelijoiden henkilökohtaisista opintosuunnitelmista (HOPS) sekä ovat tavattavissa henkilökohtaista ohjausta varten. Omaopettajat myös järjestävät yhteisiä tilaisuuksia opiskelijoille.

Omaopettajatoiminnan yhdyshenkilönä toimii Riku Hietaniemi.  Riku toimii myös ICT-muuntokoulutuksen tietotekniikan maisteriohjelmassa 2018 aloittaneiden omaopettajana.

Vuosikurssin 2021 omaopettajat

Uusien opiskelijoiden omaopettajana toimii Teemu Tokola. Pienryhmäohjaajasi saat tietää hakutiedoissa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen lähetystä pienryhmäohjaajan tervehdyskirjeestä. Mikäli sinulla on kysyttävää pienryhmäohjaukseen liittyen, niin ota yhteyttä pienryhmäohjaustoiminnan yhdyshenkilöön Riku Hietaniemeen (riku.hietaniemi(a)oulu.fi).

Vuosikurssin 2020 omaopettajat

5-vuotinen tutkinto-ohjelma:
OMAOPETTAJA PIENRYHMÄOHJAAJA
  Santeri Hyvärinen
  Aleksi Tuovinen

Anja Keskinarkaus kaikki ryhmät

Martti Mourujärvi
  Eemeli Häyrynen
  Akseli Uunila
  Severi Pitkänen
2-vuotinen maisteriohjelma, syksyllä 2020 aloittavat:

Omaopettajana toimii Riku Hietaniemi (virkavapaalla), sijaisena Anja Keskinarkaus.

2-vuotinen kansainvälinen maisteriohjelma, syksyllä 2020 aloittavat:

Omaopettajana toimii Anabela Goncalves Gerenguer

Vuosikurssin 2019 omaopettajat

5-vuotinen tutkinto-ohjelma:
OMAOPETTAJA PIENRYHMÄOHJAAJA
Ilkka Hautala  Vappu Schroderus
Ella Peltonen  Anssi Uistola
Pekka Sangi  Roosa Risto
Aku Visuri  Katri Säily
Henna Tiensuu  Lassi Perälä
Anna-Mari Wartiainen  Markus Kyllönen

 

2-vuotinen maisteriohjelma, syksyllä 2019 aloittavat:

Omaopettajana toimii Pekka Siirtola

2-vuotinen kansainvälinen maisteriohjelma, syksyllä 2019 aloittavat:

Omaopettajana toimii Anja Keskinarkaus

Vuosikurssin 2018 omaopettajat

OMAOPETTAJA PIENRYHMÄOHJAAJA
Antti Isosalo  Kalle Suvanto
Juha Partala  Mikael Malmi
Pekka Sangi  Janne Eskola
Pekka Siirtola  Jenna Onnela
Henna Tiensuu  Tatu Lehtola
Aku Visuri  Riina Annunen

 

Vuosikurssin 2017 omaopettajat

OMAOPETTAJA PIENRYHMÄOHJAAJA
Teemu Leppänen Arttu Pulkkinen
Juha Partala Eetu Huusko
Pekka Siirtola Jouni Lammi
Henna Tiensuu Olli Törrönen
Aku Visuri Topi Kurtelius

 

Vuosikurssin 2016 omaopettajat

OMAOPETTAJA PIENRYHMÄOHJAAJA
Marko Jurmu  Atte Jauhiainen
Markus Ylimäki Juho-Pekka Sipola
Ilkka Hautala Kristian Ängeslevä 
Heli Koskimäki Ville Karsikko 
Juha Ylioinas Pekka Okkonen 
Riku Hietaniemi Joonas Soudunsaari
  Iqrar Ahmed (BME)
  Ahsan Manzoor (CSE)
  Muhammad Awais Aslam (CSE)
  Vaihto-opiskelijoiden pienryhmäohjaajat
  Bilal Khawaja (Syksy 2016)
  Khan Hamza (syksy 2016)
  Åkerlund Dan (syksy 2016)
  Hong Zimeng (Kevät 2017)
  Javed Muhammad Yasir (Kevät 2017)
  Tahir Ali Raza (Kevät 2017)

 

Vuosikurssin 2015 omaopettajat

OMAOPETTAJA PIENRYHMÄOHJAAJA
Ilkka Hautala Niklas Riikonen
Marko Jurmu Erkka Mäkinen
Anja Keskinarkaus Lauri Haverinen
Heli Koskimäki Zacharias Hellberg
Satu Tamminen Samuli Körkkö
Juha Ylioinas Janne Körkkö
  Kushal Kumar (CSE)
  Aleksander Samodelkin (CSE)
  Zhanna Sarsenbayeva (CSE)
  Iman Alikhani (BME)
  Vaihto-opiskelijoiden pienryhmäohjaajat
  Taru Järvelä (Syksy 2015)
  Kai Wang (syksy 2015)
  Haejong Dong (Kevät 2016)
  Jilin Yang (Kevät 2016)
  Mohamed Abrado (Kevät 2016)

 

Vuosikurssin 2014 omaopettajat

OMAOPETTAJA PIENRYHMÄOHJAAJA
Riku Hietaniemi Erkka Mäkinen
Anja Keskinarkaus Lasse Hyyryläinen
Mika Oja Heikki Kaarlela
Susanna Pirttikangas Arttu Nivala
Markus Ylimäki Uula Ranta
Juha Ylioinas Olli Kauppila
 

 

Vuosikurssin 2013 omaopettajat

Omaopettaja Pienryhmäohjaaja
Riku Hietaniemi Antti Möttönen
Susanna Pirttikangas Eero Huhtelin
Satu Tamminen Teemu Partanen
Markus Ylimäki Uula Ranta
Mika Oja Salla Laivamaa
Juha Ylioinas Nemanja Vukota

 

Vuosikurssin 2012 omaopettajat

Omaopettaja Pienryhmäohjaaja
Riku Hietaniemi Oula Kuuva, Antti Möttönen
Simo Hosio Joonas Nikula, Visa Seppänen
Juha Ylioinas Esa Jääskelä, Miika Keisu
Daniel Herrera Nemanja Vukota
Satu Tamminen Matti Pulkkinen
Jukka Kortelainen Toni Valtanen
Susanna Pirttikangas Olli Vuolteenaho
Mika Rautiainen Aku Visuri

 

Vuosikurssin 2011 omaopettajat

 • Heikkinen Arto (Heikkilän, Keisun, Kerosen sekä Kinnusen pienryhmäohjaajat)
 • Puuperä Rauli (Lammen, Lankisen ja Lassilan pienryhmäohjaajat)
 • Ylioinas Juha (Lehtosaaren, Partalan ja Vuolteenahon pienryhmäohjaajat)

Pienryhmäohjaajat ja -ryhmät löytyvät myös OTiTin sivuilta.

Logopedia

Logopedian omaopettajat:

2021 aloittavat: Johanna Silvola, Elina Niemitalo-Haapola ja Kaisu Heinänen

2020 aloittaneet: Soile Loukusa, Elina Niemitalo-Haapola ja Kaisu Heinänen

2019 aloittaneet: Elina Niemitalo-Haapola, Sini Haapala ja Kaisu Heinänen (maisterivaihe)

2018 aloittaneet: Elina Niemitalo-Haapola ja Elisa Heikkinen

2017 aloittaneet: Leila Paavola- Ruotsalainen ja Elisa Heikkinen

2016 aloittaneet: Anneli Yliherva, Terhi Hautala ja Elisa Heikkinen

Informaatiotutkimus

Informaatiotutkimuksen omaopettajat 

Vuonna 2021 aloittavat opiskelijat

 • Anna Suorsa
 • Noora Hirvonen

Vuonna 2020 aloittaneet opiskelijat

 • Terttu Kortelainen → Heidi Enwald
 • Heidi Enwald

Vuonna 2019 aloittaneet opiskelijat

 • Heidi Enwald
 • Aira Huttunen

Vuonna 2018 aloittaneet opiskelijat

 • Heidi Enwald
 • Anna-Maija Multas

Vuonna 2017 aloittaneet opiskelijat

 • Anna-Maija Multas 
 • Anna Suorsa

Vuonna 2016 aloittaneet opiskelijat

 • Anna-Maija Multas
 • Terttu Kortelainen → Heidi Enwald

Vuonna 2015 aloittaneet opiskelijat

 • Maija-Leena Huotari → Heidi Enwald
 • Terttu Kortelainen → Heidi Enwald

Vuonna 2014 aloittaneet opiskelijat

 • Noora Hirvonen

Opinto-ohjausta antaa myös informaatiotutkimuksen opintoneuvoja yliopistonlehtori Heidi Enwald, heidi.enwald@oulu.fi , puh. 0294 483426

Luokanopettaja, KK ja KM

KTK:n luokanopettajaopiskelijoiden omaopettajat lukuvuonna 2021-2022 aloittaville opiskelijoille: 

Kandi
 • LO 21A Heidi Niemelä
 • LO 21B Essi Vuopala
 • LO 21C 
 • LO 21D Karoliina Takalo 
 • LO 21E Jenni Palomaa
 • LO 21F Sanna Isto
 • ITE 21 Katri Jokikokko
Maisteri
 • LO-18A Leena Hartikka
 • LO-18B Niina Loukkola
 • LO-18C Heidi Filppa
 • LO-18D Ari Rahikkala
 • TAIKA-18 Tapio Tenhu
 • TEKNO-18 Jari Laru
 • ITE-18 Katri Jokikokko

KTK:n luokanopettajaopiskelijoiden omaopettajat lukuvuonna 2020-2021 aloittaville opiskelijoille:

Kandi
 • LO 20A Jari Laru
 • LO 20B Minna Sääskilahti
 • LO 20C Marja Ervasti
 • LO 20D Matti Lukkari
 • LO 20E Emilia Manninen
 • LO 20F Timo Pinola
 • ITE 20 Katri Jokikokko
Maisteri
 • LO 17A Minna Myllykangas
 • LO 17B Minna Vastimo
 • LO 17C Susanna Takalo
 • LO 17D Anne Pellikka
 • TAIKA 17 Hannu Heikkinen
 • TEKNO 17 Niklas Westerlund
 • ITE 17 Katri Jokikokko

KTK:n luokanopettajaopiskelijoiden omaopettajat lukuvuonna 2019-2020 aloittaville opiskelijoille:

Kandi
 • LO-19A Tapio Tenhu
 • LO-19B Emilia Manninen
 • LO-19C Juha-Matti Turpeinen
 • LO-19D Minna Uitto
 • TAIKA-19 Minna Myllykangas
 • TEKNO-19 Essi Vuopala, lkv. 20-21 Aino-Maaria Rautenbach/ Jari Laru
 • ITE-19 Audrey Paradis
Maisteri
 • LO-19E Minna Sääskilahti
 • LO-16A Matti Lukkari
 • LO-16B Jari Laru
 • LO-16C Heidi Filppa
 • TAIKA-16 Marja Ervasti
 • TEKNO-16 Jaakko Nykänen
 • ITE-16 Magda Karjalainen

Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma, KM

KTK:n omaopettajat lv. 2019-2020 aloittaneille opiskelijoille:

 • EDGLO-19 Magda Karjalainen
 • LET-19 Niina Impiö
 • VAKA/KT-16 Asko Pekkarinen
 • VAKA/KT-16 Jaakko Moilanen
 • KAKO-16 Teemu Hanhela

KTK:n omaopettajat lv. 2018-2019 aloittaneille opiskelijoille:

 • EDGLO-18 Magda Karjalainen
 • LET-18 Niina Impiö
 • VAKA Asko Pekkarinen
 • VAKA Jaakko Moilanen
 • KAPSY/KT Teemu Suorsa
 • KT Veli-Matti Ulvinen

Varhaiskasvatus, KK ja KM

KTK:n varhaiskasvatuksen opiskelijoiden omaopettajat lukuvuonna 2021-2022 aloittaville opiskelijoille:

Kandi 
 • VAKA 21A Maria Peltola
 • VAKA 21B Enni Ylikörkkö 
 • VAKA 21C
 • VAKA 21D Susanna Kinnunen 
 • VAKA 21E
 • VAKA 21F Jaana Keränen
 • 1000+ Kajaani Hanna Vornanen
 • 1000+ Rovaniemi Sanna Parrila
Maisteri
 • Marjo Mäntyjärvi 
 • Jaana Juutinen
 •  

KTK:n varhaiskasvatuksen opiskelijoiden omaopettajat lukuvuonna 2020-2021 aloittaville opiskelijoille:

Kandi
 • VAKA 20A Jaakko Moilanen
 • VAKA 20B Pirjo Suvilehto
 • VAKA 20C Virve Keränen
 • VAKA 20 D Riikka Kess
 • VAKA 20E Eeva-Maria Korhonen-Jokinen
 • VAKA 20F Jaana Keränen
 • VAKA 20G Paula Loukkola
Maisteri
 • Anna-Maija Puroila
 • Jaakko Moilanen
 • Outi Ylitapio-Mäntylä

KTK:n varhaiskasvatuksen opiskelijoiden omaopettajat lukuvuonna 2019-2020 aloittaville opiskelijoille:

 • VAKA-19A Riikka Kess
 • VAKA-19B Eeva-Maria Korhonen-Jokinen
 • VAKA-19C Marjo Mäntyjärvi
 • VAKA-19D Mari Huhtala
 • VAKA-19E Taina Kyrönlampi
 • VAKA Lisäkoulutus Jenni Palomaa

KTK:n varhaiskasvatuksen opiskelijoiden omaopettajat lukuvuonna 2018-2019 aloittaville opiskelijoille:

 • VAKA-18A Satu Karjalainen
 • VAKA-18B Taina Kyrönlampi
 • VAKA-18C Jaana Juutinen
 • VAKA-18D Asko Pekkarinen
 • VAKA-18E Marjo Mäntyjärvi
 • VAKA lisäkoulutus Paula Loukkola

Suomen kieli

Jokainen suomen kielen opiskelija saa omaopettajan opintojensa alussa. Omaopettajat arvotaan uusien opiskelijoiden perehdyttämistilaisuudessa syksyn alussa. 

Omaopettajat lukuvuonna 2021-2022:

Jari Sivonen, Maria Frick, Katja Västi, Maija Saviniemi, Heini Karjalainen ja Niina Kunnas

Omaopettajat lukuvuonna 2020-2021:

Maria Frick, Niina Kunnas, Maija Saviniemi ja Katja Västi

Omaopettajat lukuvuonna 2019-2020:

Maria Frick, Niina Kunnas, Maija Saviniemi, Jari Sivonen ja Katja Västi

Opintoneuvontaa antavat omaopettajien lisäksi kaikki suomen kielen oppiaineen opettajat. Jos sinulla on kysyttävää yksittäisestä opintojaksosta, ota yhteyttä sen vastuuopettajaan. Sivuaineopiskelijoille järjestetään yleensä vuosittain erillinen tiedotustilaisuus.

Tieteiden ja aatteiden historia

Yleistä opinto-ohjausta antaa Maija Kallinen. 

Aloitusvuosi Omaopettajat
2021 Maija Kallinen
2020 Kalle Kananoja
2019  Maija Kallinen, maisterivaihe: Petteri Pietikäinen
2018 Kalle Kananoja
2017 Maija Kallinen
  Aiemmin aloittaneet: Kalle Kananoja
   

Historia

Historian omaopettajat

Aloitusvuosi Omaopettajat
2021 Henry Oinas-Kukkonen ja Matti Mäntylä
2020 Matti Enbuske ja Matti Salo
2019 Markku Hokkanen ja Matti Mäntylä (Ritva Kylli)
2018 Seija Jalagin ja Henry Oinas-Kukkonen
2017 Matti Enbuske ja Matti Salo
2016 Markku Hokkanen ja Ritva Kylli
2015 Matti Enbuske ja Seija Jalagin; maisterivaihe: Tiina S. Kinnunen

Tietojenkäsittelytiede

Omaopettajat

Tutor-koordinaattori Helena Tokkonen toimii omaopettajayhdyshenkilönä, joka koordinoi ja kehittää omaopettajatoimintaa yhdessä omaopettajien kanssa.

 

Viisivuotista tutkinto-ohjelmaa (LuK+FM) suorittavien omaopettajat

2021 aloittavat

 • Leena Arhippainen, kaikki opiskelijat

2020 aloittavat

 • Olli Korhonen, kaikki opiskelijat

2019 aloittavat

 • Raija Halonen
 • Juha Iisakka
 • Antti Juustila
 • Mikko Rajanen
 • Leevi Rantala

2018 aloittavat

 • Arto Lanamäki
 • Mari Karjalainen
 • Markus Kelanti
 • Olli Korhonen
 • Markku Kekkonen

2017 aloittavat

 • Jouni Lappalainen
 • Ilkka Räsänen
 • Antti Siirtola
 • Ari Vesanen
 • Karin Väyrynen

2016 aloittaneet

 • Raija Halonen
 • Juha Iisakka
 • Antti Juustila
 • Mikko Rajanen

2015 aloittaneet

 • Arto Lanamäki
 • Jouni Markkula
 • Seppo Pahnila
 • Leena Ventä-Olkkonen

2014 aloittaneet

 • Ari Vesanen
 • Jouni Lappalainen
 • Ilkka Räsänen
 • Tonja Molin-Juustila
 • Antti Siirtola

Kaksivuotisia maisteriohjelmia (FM) suorittavien omaopettajat

2021 aloittavat

 • Karin Väyrynen (FM, GS3D)

2020  aloittavat

 • Olli Korhonen
 • Karin Väyrynen (GS3D)

2019  aloittavat

 • Piiastiina Tikka
 • Nataliya Schevchuk (GS3D)
 • Minna Isomursu (EMSE)

2018  aloittavat

 • Fanny Vainionpää
 • Michael Oduor (GS3D)
 • Muhammad Ovais Ahmad (EMSE)

2017 aloittavat

 • Liisa Kuonanoja
 • Shao Xiuyan
 • Muhammad Ovais Ahmad (EMSE)

2016 aloittaneet

 • Iikka Paajala
 • Michael Odour (GS3D)
 • Burak Turhan (EMSE)

2015 aloittaneet

 • Raija Halonen
 • Marianne Kinnula
 • Markku Oivo
 • Burak Turhan

Kulttuuriantropologia

Omaopettajana kulttuuriantropologian oppiaineessa toimii yliopistonlehtori Anneli Meriläinen-Hyvärinen

Saksan kieli ja kulttuuri

Omaopettajat saksan kielessä ja kulttuurissa ovat Sabine Grasz, Anniina Havela ja Satu Selkälä.

Kirjallisuus

Kirjallisuuden omaopettajat

 

Erityispedagogiikka, KK ja KM

KTK:n erityispedagogiikan opiskelijoiden ja varhaiskasvatuksen erityisopettajaopiskelijoiden omaopettajat lukuvuonna 2021-2022 aloittaville opiskelijoille:

Kandi 
 • ERKKA 21 Riikka Sirkko
Maisteri
 • VEO 21 Elina Viljamaa
 • ERKKA-18 Riikka Sirkko

KTK:n erityispedagogiikan opiskelijoiden ja varhaiskasvatuksen erityisopettajaopiskelijoiden omaopettajat lukuvuonna 2020-2021 aloittaville opiskelijoille:

Kandi
 • ERKKA 20 Leila Kairaluoma (syksystä 2021 alkaen)
Maisteri
 • VEO 20 Elina Viljamaa
 • ERKKA 17 Leila Kairaluoma

KTK:n erityispedagogiikan opiskelijoiden ja varhaiskasvatuksen erityisopettajaopiskelijoiden omaopettajat lukuvuonna 2019-2020 aloittaneille opiskelijoille:

Kandi:
 • Erkka-19 Nina Heräjärvi
Maisteri
 • VEO-19 Elina Viljamaa

Intercultural Teacher Education, BA, MA

Omaopettajat lukuvuonna 2021-2022 aloittaville ITE-opiskelijoille:

Kandi:
 • ITE 21 Katri Jokikokko

Omaopettajat lukuvuonna 2020-2021 aloittaville ITE-opiskelijoille:

Kandi:
 • ITE 20 Katri Jokikokko
Maisteri:
 • ITE 17 Katri Jokikokko

Omaopettajat lukuvuonna 2019-2020 aloittaneille ITE-opiskelijoille:

Kandi
 • ITE-19: Audrey Paradis
Maisteri
 • ITE-16: Magda Karjalainen

Omaopettajat lukuvuonna 2018-2019 aloittaneille ITE-opiskelijoille:

Kandi
 • ITE-18: Katri Jokikokko

Musiikkikasvatus, KK ja KM

KTK:n musiikkikasvatuksen omaopettajat lukuvuonna 2021-2022 aloittaville opiskelijoille:

Kandi:
 • MUKA 21 Heljä Pylvänäinen
Maisteri: 
 • MUKA 21 Katja Sutela

KTK:n musiikkikasvatuksen omaopettajat lukuvuonna 2020-2021 aloittaville opiskelijoille:

Kandi
 • MUKO 20 Markku Pehkonen
Maisteri
 • MUKO 17 Nina Jokela

KTK:n musiikkikasvatuksen omaopettajat lukuvuonna 2019-2020 aloittaville opiskelijoille:

Kandi
 • MUKO-19: Katja Sutela
Maisteri
 • Muko-16: Jussi Jaako

KTK:n musiikkikasvatuksen omaopettajat lukuvuonna 2018-2019 aloittaville opiskelijoille:

 • Muko-18: Nina Jokela 28.2.2021 asti (Heljä Pylvänäinen)

Englannin kieli

English

All the incoming major subject students are assigned also a teacher tutor.

General study guidance

Kasvatustiede/ Kasvatuspsykologia, KK ja KM

KTK:n kasvatustieteen opiskelijoiden omaopettajat lukuvuonna 2021-2022 aloittaville opiskelijoille:

Kandi:
 • KAKO 21 Veli-Mikko Kauppi 
 • KAPSY 21 Teemu Suorsa

KTK:n kasvatustieteen opiskelijoiden omaopettajat lukuvuonna 2020-2021 aloittaville opiskelijoille:

Kandi:
 • KAKO/KAPSY 20 Teemu Hanhela ja Teemu Suorsa
Maisteri:
 • KAKO 17 Kimmo Kontio
 • KAPSY 17 Heli Kiema-Junes

KTK:n kasvatustieteen opiskelijoiden omaopettajat lukuvuonna 2019-2020 aloittaville opiskelijoille:

 • KAKO-19 Virva Siira

KTK:n kasvatustieteen opiskelijoiden omaopettajat lukuvuonna 2018-2019 aloittaville opiskelijoille:

 • KAKO-18 Kimmo Kontio
 • KAPSY-18 Teemu Suorsa

Konetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Geotieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kaivos- ja rikastustekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia LuK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molecular Medicine DD

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molekyylilääketiede FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Fysikaaliset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkkitehtuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Maantiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Matemaattiset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Terveystieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hammaslääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Education and Globalisation, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Learning, Education and Technology, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia, PsK ja PsM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Protein Science FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.