Opintopsykologin ohjauspalvelut

Opintopsykologit tarjoavat ohjausta esimerkiksi opiskelutaitoihin, ajankäyttöön, jaksamiseen ja stressiin tai esiintymisjännitykseen liittyvissä kysymyksissä.
Its me time

Milloin opintopsykologille?

Voit varata ajan opintopsykologille, jos

 • olet kirjoilla oleva Oulun yliopiston perustutkinto- tai jatko-opiskelija
 • tarvitset apua opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä pulmatilanteissa, joita muu opintojen ohjaus ja neuvonta ei ole ratkaissut

Esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • jumissa olevat opinnot tai opinnäytetyö
 • opiskelutaidot, ajankäyttö ja arjenhallinta
 • opiskeluitsetuntoon liittyvät ongelmat
 • esiintymisjännitys
 • motivaatio-ongelmat
 • jaksaminen ja stressi
 • oppimisvaikeudet
 • palaaminen opintojen pariin pitkän tauon jälkeen

Ajanvaraus

Ajanvaraus avautuu kesätauon jälkeen 8.8.2022. 

Keskustelut opintopsykologin kanssa ovat luottamuksellisia ja kestävät tavallisesti noin 45 minuuttia. Ensimmäisellä kerralla sovitaan mahdollisista jatkotapaamisista ja työskentelyn tavoitteista. Tapaamisten tavoitteena on jäsentää opiskelijan tilannetta, kehittää opiskelutaitoja, lisätä toimijuutta, löytää uusia ajattelu- ja toimintatapoja ja parantaa opiskeluedellytyksiä. 

Tapaamiskertoja on yleensä 1-5. Huomaathan, että opintopsykologin ohjaus on suosittua, joten peruutathan varatun ajan viimeistään 24h ennen tapaamista, jotta voimme tarjota vapautunutta aikaa jonossa olevalle opiskelijalle. Perumattomat ajat lasketaan käytetyiksi kerroiksi. 

Opintopsykologit: Pia Partanen, Pauliina Junnikkala, Saara Kuusisto, Kiia Kilponen ja Sara Tiainen.

Huomaathan:

Remote video URL

Ryhmät

Työpajat

Moodle kurssit

Muita vinkkejä

Ohjy -hanke

Korkeakoulu tukee hyvinvointia ja me olemme mukana!

Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hanke edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä tarjoaa henkilöstölle konkreettisia välineitä opiskelijoiden tukemiseen.

Mukana on 11 korkeakoulua, opiskelijakuntaa ja järjestöä ympäri Suomea. Hankkeessa mukana olevissa korkeakouluissa opiskelee yli 36 200 opiskelijaa! Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Myös Oulun yliopisto on mukana hankkeessa: meillä hanke kohdistuu opintopsykologiresurssin kasvattamiseen ja opintopsykologien tarjoamien tukipalveluiden kehittämiseen. Kehittämisessä on kolme keskeistä teemaa:

 1. Back to Campus – Tuemme erityisesti ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja opintoihin kiinnittymistä.
 2. Opiskelukyvyn vahvistaminen yhteisöllisin ja verkossa tapahtuvin keinoin – Monipuolistamme opintopsykologien palvelutarjontaa toteuttamalla erilaisia työpajoja, ryhmiä, verkkokursseja ja tukimateriaaleja verkkoon helposti saataville.
 3. Henkilöstön hyvinvointiosaamisen vahvistaminen – Koulutamme henkilöstöä opiskelijoiden opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin teemoista ja tarjoamme työkaluja niiden tukemiseen.

Hankkeen myötä olemme saaneet joukkoomme uuden opintopsykologin vuoden ajaksi. Lisäksi löydät sivuiltamme jo paljon hankkeen mahdollistamaa materiaalia ja palveluita, joita tarjoamme yksilöohjauksen lisäksi.

Seuraa hanketta somessa tunnisteella #korkeakoulutukee ja #universitysupports ja netissä osoitteessa korkeakoulutukee.fi ja laita opiskelijahyvinvointi etusijalle!