Opintopsykologin ohjauspalvelut

Opintopsykologit tarjoavat ohjausta esimerkiksi opiskelutaitoihin, ajankäyttöön, jaksamiseen ja stressiin tai esiintymisjännitykseen liittyvissä kysymyksissä.
Its me time

Milloin opintopsykologille?

Voit varata ajan opintopsykologille, jos

 • olet kirjoilla oleva Oulun yliopiston perustutkinto- tai jatko-opiskelija
 • tarvitset apua opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä pulmatilanteissa, joita muu opintojen ohjaus ja neuvonta ei ole ratkaissut

Esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • jumissa olevat opinnot tai opinnäytetyö
 • opiskelutaidot, ajankäyttö ja arjenhallinta
 • opiskeluitsetuntoon liittyvät ongelmat
 • esiintymisjännitys
 • motivaatio-ongelmat
 • jaksaminen ja stressi
 • oppimisvaikeudet
 • palaaminen opintojen pariin pitkän tauon jälkeen
 • yksilölliset opintojärjestelyt

Ajanvaraus

Remote video URL

Ryhmät

Työpajat

Moodle kurssit

Muita vinkkejä

Ohjy -hanke

Korkeakoulu tukee hyvinvointia ja me olemme mukana!

Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hanke edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä tarjoaa henkilöstölle konkreettisia välineitä opiskelijoiden tukemiseen.

Mukana on 11 korkeakoulua, opiskelijakuntaa ja järjestöä ympäri Suomea. Hankkeessa mukana olevissa korkeakouluissa opiskelee yli 36 200 opiskelijaa! Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Myös Oulun yliopisto on mukana hankkeessa: meillä hanke kohdistuu opintopsykologiresurssin kasvattamiseen ja opintopsykologien tarjoamien tukipalveluiden kehittämiseen. Kehittämisessä on kolme keskeistä teemaa:

 1. Back to Campus – Tuemme erityisesti ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja opintoihin kiinnittymistä.
 2. Opiskelukyvyn vahvistaminen yhteisöllisin ja verkossa tapahtuvin keinoin – Monipuolistamme opintopsykologien palvelutarjontaa toteuttamalla erilaisia työpajoja, ryhmiä, verkkokursseja ja tukimateriaaleja verkkoon helposti saataville.
 3. Henkilöstön hyvinvointiosaamisen vahvistaminen – Koulutamme henkilöstöä opiskelijoiden opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin teemoista ja tarjoamme työkaluja niiden tukemiseen.

Hankkeen myötä olemme saaneet joukkoomme uuden opintopsykologin vuoden ajaksi. Lisäksi löydät sivuiltamme jo paljon hankkeen mahdollistamaa materiaalia ja palveluita, joita tarjoamme yksilöohjauksen lisäksi.

Seuraa hanketta somessa tunnisteella #korkeakoulutukee ja #universitysupports ja netissä osoitteessa korkeakoulutukee.fi ja laita opiskelijahyvinvointi etusijalle!

Hyvis -hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa Oulun yliopiston Hyvis-hanketta, jossa tähdätään opiskelijoiden opintojen etenemisen, hyvinvoinnin ja ohjauksen vahvistamiseen. Hyvis-hankkeessa tehdään yhteistyötä Jyväskylän yliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun KOHO-hankkeen kanssa, joka koordinoi OKM:n rahoittamia opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen hankkeita. Hankkeet kestävät vuoden 2023 loppuun.  

Hyvis-hankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat: 

 • Opiskelijoiden yhteisöllisyyden, opintoihin kiinnittymisen ja opintojen pariin palaamisen tukeminen 
 • Ohjauksen vahvistaminen 
 • Opintojen saavutettavuuden parantaminen 
 • Tarvelähtöisen yhteistyömallin luominen tutkinto-ohjelmien, omaopettajien sekä tiedekuntien lähiohjaushenkilöstön ja ohjauspalveluiden välille. 
 • OHJY-hankkeen tuotosten kehittäminen ja käyttöön ottaminen. 

Hyvis-hankkeen käytännön toimenpiteitä ovat muun muassa opintopsykologiresurssin sekä erityispedagogiikan ja nepsy-ohjausosaamisen lisääminen, Niilo Mäki Instituutin DigiLukiseulan käyttöönotto ja yliopiston ohjaustoimijoiden yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen.