Erillinen opiskeluoikeus

Erillinen opiskeluoikeus voidaan myöntää perustellusta syystä yksittäisiin opintojaksoihin tai opintokokonaisuuteen. Erillisen opiskeluoikeuden hakuprosessi riippuu siitä, onko sinulla tutkinnonsuorittamisoikeutta Oulun yliopistossa.

Ei voimassa olevaa tutkinnon- suorittamisoikeutta Oulun yliopistossa

Henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuorittamisoikeutta Oulun yliopistossa, voidaan myöntää oikeus suorittaa ns. erillisiä opintoja. Erillinen opiskeluoikeus voidaan myöntää perustellusta syystä yksittäisiin opintojaksoihin tai opintokokonaisuuteen. Erillinen opiskeluoikeus kirjataan niihin opintojaksoihin tai -kokonaisuuteen ja seuraavaan toteutusaikaan, joiden suorittamista varten oikeus on myönnetty. Opinnot ovat maksullisia, eikä erillinen opiskeluoikeus anna tutkinnonsuoritusoikeutta. Opiskeluoikeus myönnetään, jos opintokokonaisuudella tai -jaksolla on tilaa.

Erillistä opiskeluoikeutta haetaan pdf-lomakkeella. Hakemukseen tulee liittää liitteeksi todistukset haettaviin opintoihin liittyvistä taustaopinnoista (esim. opintosuoritusote, tutkintotodistus tai vastaava). HUOM! Samalla hakemuksella voi hakea erillistä opiskeluoikeutta vain yhden tiedekunnan tarjoamiin opintojaksoihin. Jos haet usean eri tiedekunnan tarjoamiin opintojaksoihin, tulee sinun täydentää oma hakemus jokaiseen tiedekuntaan. 

Erillisen opiskeluoikeuden opinnot maksavat 10 eur / opintopiste myönnettyyn opiskeluoikeuteen. Maksua ei peritä opettajankoulutuksen kelpoisuuksia täydentävistä opinnoista: Yliopistojen tutkinnoista annettu valtioneuvoston asetus (794/2004, 19 §).

Henkilö, jolle myönnetään erillinen opiskeluoikeus, saa päätöksen yhteydessä sähköpostitse maksuohjeet. Opiskeluoikeus kirjataan vasta sen jälkeen, kun opintojen maksu on vastaanotettu, virkailija merkitsee myös opiskelijan suoraan läsnäolevaksi yliopistossa. Opintojen hinta peritään EduStore-verkkokaupan kautta. Opiskeluoikeuden myöntää koulutusdekaani tai Kieli- ja viestintäkoulutus.  Opintoihin on jatkuva haku. Hakemus tulee lähettää viimeistään kolme viikkoa ennen opintojakson alkamista. Hakemus lähetetään ao. tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin sähköpostitse. Yhteystiedot:  Koulutuksen lähipalvelut. Kieli- ja viestintäopintojen hakemus lähetetään: study.languages@oulu.fi.

Erillistä opiskeluoikeutta ei myönnetä opintoihin, joita Oulun yliopisto järjestää avoimena yliopisto-opetuksena.

Mikäli sinulle myönnetään erillinen opiskeluoikeus:

Läsnäoleva tutkinto-opiskelija Oulun yliopistossa

Läsnäoleva Oulun yliopiston tutkinto-opiskelija voi halutessaan hakea erillistä opiskeluoikeutta toisen tiedekunnan tarjoamiin opintoihin. Läsnäolevalle tutkinto-opiskelijalle opiskeluoikeus on maksuton. 

Sivuainetarjonnasta löytyy lisätietoa opinto-oppaasta

Läsnäoleva opiskelija hakee erillistä opiskeluoikeutta Eforms-järjestelmässä. Eforms toimii vain VPN-yhteydellä tai yliopiston verkossa. Kirjaudu Eforms järjestelmään VPN-yhteyden ollessa päällä, yliopiston O365 opiskelijan käyttäjätunnuksellasi ja valitse: "Erillisen opiskeluoikeuden hakemus" 

Opiskelijalta kysytään lomakkeella seuraavat tiedot:

  1. Henkilö- ja osoitetiedot.
  2. Haettavan opiskeluoikeuden tiedot (opintojakson tai -kokonaisuuden koodi, nimi sekä laajuus). Ohje pyytää listaamaan vain yhden tiedekunnan opintoja yhdelle hakemukselle. 
  3. Perustelut miksi opintoja tarvitaan. Perustelujen alta löytyy myös lisätietokenttä, jota voi käyttää tarvittaviin tarkennuksiin tms.

Opiskelija lähettää hakemuksen sen tiedekunnan johtavalle koulutusasiantuntijalle (valitsemalla "seuraava käsittelijä" -kohtaan sen vastuuhenkilön nimen), jonka opintoihin on hakemassa. 

Halutessasi lisätietoja, etsi oman tutkinto-ohjelmasi yhteystiedot ja ole yhteydessä ko. tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Humanistinen tiedekunta

Joissakin humanistisen tiedekunnan oppiaineisssa erillisen opiskeluoikeuden myöntämisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu lähtötasokoe.

Informaatiotutkimus

  • Lähtötasokoe järjestetään keväisin (toukokuussa)

Teknillinen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luonnontieteellinen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteellinen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Konetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kaivos- ja rikastustekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tuotantotalous

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Geotieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia LuK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molekyylilääketiede FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molecular Medicine DD

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Protein Science FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Englannin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Logopedia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Ruotsin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamelainen kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkkitehtuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Maantiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Fysikaaliset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia, PsK ja PsM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Learning, Education and Technology, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education, BA, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede/ Kasvatuspsykologia, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma, KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Education and Globalisation, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka DI

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietojenkäsittelytiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietotekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hammaslääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hyvinvointitekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka TtM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Terveystieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Matemaattiset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.