Lakkautetut tutkinto-ohjelmat

Oulun yliopistossa on ollut useita rinnakkaisia tutkinto-ohjelmia, joissa ei käytännössä ole toimintaa ja joissa ei ole ollut opiskelijavalintaa. Rinnakkaiset tutkinto-ohjelmat yh­distämällä selkeytetään koulutustarjontaa ja vähennetään tut­kinto-ohjelmien määrää.

Yleistä

Opiskelijalla, joka yliopiston hallituksen päätöksen (16.12.2014 § 4) voimaan tullessa on ollut opiskelijana lakkautettavassa tutkinto-ohjelmassa, on oikeus siirtyä opiskelemaan päätöksessä mainittuun vastaavaan, rinnakkaiseen tutkinto-ohjelmaan. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi aiemmassa tutkinto-ohjelmassa suoritetut opinnot yliopiston määräämällä tavalla.

Opiskelijoihin otetaan yhteyttä, selvitetään opintojen nykytila ja laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opiskelija voi myös itse ottaa yhteyttä palveluosoitteeseen study(at)oulu.fi.

Lue tarkemmat ohjeet ja luettelo lakkautetuista tutkinto-ohjelmista oman tiedekuntasi verkkosivuilta.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Noudata yllä olevaa ohjetta ja ota yhteys study.itee@oulu.fi

Luonnontieteellinen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Teknillinen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteellinen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Humanistinen tiedekunta

Lakkautettu tutkinto-ohjelma, pääaine Tutkinto-ohjelma/pääaine, johon opiskelija siirretään
Historian koulutusohjelma, aate- ja oppihistoria

tieteiden ja aatteiden historia

Historian koulutusohjelma, Suomen ja Skandinavian historia historia
Historian koulutusohjelma, yleinen historia historia
Kansainvälisen yritysviestinnän koulutusohjelma, englantilainen filologia englannin kieli
Kansainvälisen yritysviestinnän koulutusohjelma, germaaninen filologia saksan kieli ja kulttuuri
Kansainvälisen yritysviestinnän koulutusohjelma, pohjoismainen filologia ruotsin kieli
Kansainvälisen yritysviestinnän maisteriohjelma, englantilainen filologia englannin kieli
Kansainvälisen yritysviestinnän maisteriohjelma, germaaninen filologia saksan kieli ja kulttuuri
Kansainvälisen yritysviestinnän maisteriohjelma, pohjoismainen filologia saksan kieli ja kulttuuri
Kulttuurin tutkimuksen koulutusohjelma, aate- ja oppihistoria tieteiden ja aatteiden historia
Kulttuurin tutkimuksen koulutusohjelma, kirjallisuus kirjallisuus
Kulttuurin tutkimuksen koulutusohjelma, kulttuuriantropologia kulttuuriantropologia
Saamen kieli ja saamelaiskulttuuri saamen kieli
Suomen kielen ja sen sukukielten koulutusohjelma, saamen kieli ja saamelaiskulttuuri saamen kieli
Suomen kielen ja sen sukukielten koulutusohjelma, suomen kieli suomen kieli
Vieraiden kielten koulutusohjelma, englantilainen filologia englannin kieli
Vieraiden kielten koulutusohjelma, germaaninen filologia saksan kieli ja kulttuuri
Vieraiden kielten koulutusohjelma, pohjoismainen filologia ruotsin kieli

Kasvatustieteiden tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kaivos- ja rikastustekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Geotieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tuotantotalous

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia LuK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Konetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molekyylilääketiede FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molecular Medicine DD

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Protein Science FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Englannin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Logopedia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Ruotsin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamelainen kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkkitehtuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Maantiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Fysikaaliset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia, PsK ja PsM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Learning, Education and Technology, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education, BA, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede/ Kasvatuspsykologia, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma, KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Education and Globalisation, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka DI

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietojenkäsittelytiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietotekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hammaslääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hyvinvointitekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka TtM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Terveystieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Matemaattiset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.