Tutkintoa täydentävät opinnot

Suoritettuasi tutkinto-oikeutesi mukaisen tutkinnon, opiskeluoikeutesi Oulun yliopistossa päättyy. Opiskelijalla, joka on suorittanut Oulun yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon tai sellaisen alemman tutkinnon, jonka suorittaneella ei ole oikeutta suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa, on oikeus hakea tutkintoa täydentävää opiskeluoikeutta.

Opiskeluoikeuden hakeminen

Jos haluat täydentää osaamistasi valmistumisesi jälkeen, tulee sinun hakea tutkintoa täydentävää opiskeluoikeutta valmistumisen yhteydessä. Tutkintoa täydentävä opiskeluoikeus ei anna tutkinnonsuoritusoikeutta. Tutkintoa täydentävän opiskeluoikeuden hakemuslomake liitetään tutkintotodistushakemuksen liitteeksi. Huom. Listaa vain yhden tiedekunnan opintoja yhdelle hakemukselle.

Tutkintoa täydentävällä opiskeluoikeudella  

  • voit suorittaa loppuun sivuaineopintoja, joihin olet saanut sivuaineoikeuden tutkinnon suorittamisen aikana 
  • voit opiskella yliopiston opintoja vapaan sivuaineoikeuden mukaisesti tai  
  • opiskella muita tarjolla olevia erillisiä opintoja.  

Hakijalle voidaan valmistumisen yhteydessä myöntää perustellusta syystä täydentävä opiskeluoikeus tietyn tai tiettyjen opintojaksojen suorittamiseen ja se voi kattaa korkeintaan 60 opintopistettä. Hakemukseen tulee kirjata mihin opintokokonaisuuteen tai mille opintojaksoille opiskeluoikeutta halutaan käyttää. Suunnittelussa tulee huomioida opintojaksojen seuraava toteutusaika. Opiskeluoikeus myönnetään perustellusta syystä, jos opintokokonaisuudella tai -jaksolla on tilaa.  

Tutkintoa täydentävä opiskeluoikeus alkaa valmistumisen jälkeisestä päivästä ja kestää kaksi täyttä lukukautta (ts. yksi lukuvuosi) tutkinnonsuorittamislukukauden päättymisen jälkeen. Esimerkiksi jos valmistumispäiväsi on 22.9.2020, alkaa tutkintoa täydentävä opiskeluoikeus 23.9.2020 ja se päättyy viimeistään 31.12.2021. Opintojen aloittamista ei voi lykätä eikä tutkintoa täydentävään opiskeluoikeuteen voi hakea jatkoa. Opiskeluoikeuden myöntää koulutusdekaani. 

Yliopistoon ilmoittautuminen sekä opintojakson toteutukselle ilmoittautuminen on opiskelijan vastuulla. Huomaathan, että tutkintoa täydentävä opiskelija ei voi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi. Tutkintoa täydentävästä opiskeluoikeudesta ei peritä maksua.  

Tutkintoa täydentävän opiskeluoikeuden jälkeen opiskelija voi halutessaan täydentää osaamistaan muilla keinoin Oulun yliopistossa (avoin yliopistomuut erilliset opinnot). ​