Saavutettavuusseloste - oulu.fi -verkkopalvelu

Tämä saavutettavuusseloste koskee Oulun yliopiston www.oulu.fi-verkkopalvelua (oulu.fi/fi ja oulu.fi/en).

Saavutettavuusseloste

Oulun yliopiston oulu.fi-verkkopalvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta, joissa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia WCAG 2.1 –kriteeristön AA-tason mukaisesti. Niiden vaatimukset koskevat oulu.fi-verkkopalvelua 23.9.2020 alkaen.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste koskee Oulun yliopiston oulu.fi -verkkopalvelun (oulu.fi/fi ja oulu.fi/en) saavutettavuutta. Seloste on luotu 21.9.2020 ja päivitetty viimeksi 14.6.2022. Verkkopalvelun saavutettavuutta on arvioitu Oulun yliopiston toimesta ja auditoitu 05/2022 ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation toimesta (lukuunottamatta verkkopalveluun linkitettyjä liitteitä).

Verkkopalvelun saavutettavuuden tila

Oulu.fi -verkkopalvelu täyttää WCAG 2.1 AA-saavutettavuusvaatimukset osittain. Huomioimme saavutettavuutta aktiivisesti verkkopalveluiden kehityksessä ja havaittuja saavutettavuuspuutteita korjataan parhaillaan.  Suurin osa puutteista pyritään korjaamaan vuoden 2022 aikana. Tätä selostetta päivitetään säännöllisesti tehtyjen korjausten tilanteen mukaisesti.

Sisältö ja/tai toiminnot, jotka eivät ole vielä vaatimusten mukaisia.

Yleisesti verkkopalveluun on linkitetty tiedostoja, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

1 Havaittava

1.1 Tekstivastineet
1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö (A)

Verkkopalvelun laajuisesti monet ikonikuvakkeet välittyvät ruudunlukijoille ilman kuvaavaa vaihtoehtoista tekstiä.

Verkkopalvelussa ylätunnisteessa olevan yliopiston logolinkin vaihtoehtoinen teksti on ‘logo’, joka ei kuvaa linkin kohdetta. Sama ilmenee Jatkuvan oppimisen -alisivustolla (JOY).

Verkkopalvelussa kuvien vaihtoehtoinen teksti (aria-described-by) viittaa virheellisesti kuvatiedoston nimeen eikä yksilöivään id:hen.

Koristeellisia kuvia ei ole mahdollista merkitä tällä hetkellä koristeellisiksi, vaan ne on merkitty virheellisesti merkinnällä <none> ja siksi näin merkityt kuvat näytetään ruudunlukijoille.
Myös kuvien vaihtoehtoinen tekstivastine saattaa olla epäselvä.

Osassa verkkopalvelua kuvien vaihtoehtoinen teksti on eri kielellä kuin sivun kielimerkintä. Tämä saattaa ilmetä esimerkiksi sivuilla, jotka ovat toistensa kielikäännöksiä ja sivun kielikäännöksissä on käytetty samaa kuvaa.

Sivuilla on kuvaelementtejä ilman sisältöä.

1.2 Aikasidonnainen media
1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu) (A)

Iframena upotetuissa podcasteissa ei ole tekstivastineita.

1.2.2 Tekstitys (tallennettu) (A)

Osasta verkkopalveluun linkitetyistä tai upotetuista aikasidonnaisesta mediasta puuttuu tekstitys.

1.2.3 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu) (A)

Osassa verkkopalveluun lisätyissä videoupotuksista on mediavastineiden ja kuvailutulkkausten osalta puutteita.

Tekstityksiä ei ole tai ne eivät ole kuunneltavissa. Tekstityksistä saattaa puuttua visuaalisesti näytettävät tekstit.

1.3 Mukautettava
1.3.1 Informaatio ja suhteet (A)

Osassa palvelun sisältöjä otsikot hyppäävät yli otsikkotasoja tai otsikot eivät ole hierarkkisessa järjestyksessä (H1-H2-H3-H4).

Sivuilla on tyhjiä elementtejä, kuten otsikko- ja listaelementtejä (<ul>), joiden sisällä ei ole listayksiköitä (<li>).

Taulukossa otsikkorivit eivät ole taulukon otsikkorivejä. Lisäksi kuvan asettelemiseksi on joissain sisällöissä käytetty virheellisesti taulukkoa.

HTML-attribuutilla poistetaan virheellisesti semanttisuus hakutuloselementeiltä ja joiltain listausnäkymiltä, esimerkiksi uutis-, tapahtuma- ja väitössisältöjen listauksista.

Verkkopalvelussa on käytetty nimilappuelementtiä otsikoinnin sijaan ainakin Urapolku-sivulla sekä nostossa “Sinulle”/”For you” (esimerkiksi harjoittelun suorittaminen ja sen englanninkielisessä käännöksessä.

Sosiaalisen median sisältöä esittävässä kolmannen osapuolen tarjoamassa Juicer-palvelussa listan rakenne on virheellinen: listaelementin (<ul>) alla ei ole heti listayksikköä (<li>).

1.4 Erottuva
1.4.1  Värien käyttö

Jatkuvan oppimisen -alisivustolla (JOY) valikkojen ero ilmaistaan ainoastaan värillä.

1.4.3 Kontrasti (minimi) (AA)

Palvelussa käytetään visuaalisia elementtejä, joiden väriyhdistelmät eivät täytä   minimikontrastivaatimuksia. Puutteellista kontrastia on käytössä kahdessa sivustolla käytettävässä painiketyylissä, lomakkeiden etenemistä esittävässä statusvisualisoinnissa sekä hakukentän paikkamerkkitekstissä Safari-selaimella.

Sosiaalisen median sisältöä esittävässä kolmannen osapuolen tarjoamassa Juicer-lisäosassa ja sekä videoissa on elementtejä, jotka eivät täytä minimikontrastivaatimuksia.

1.4.4 Tekstin koon muuttaminen (AA)

Navigaatiossa ja käyttöliittymissä sisältö ei pysy helposti hahmotettavana, jos tekstiä zoomataan 200 prosenttiin. Sisällöt eivät mahdu niille tarkoitettuun tilaan tai ne vievät kapeissa taittopisteissä liikaa tilaa.

Suurella alkukirjaimella alkavia sanoja ei voida tavuttaa tällä hetkellä selaimissa.

1.4.10 Responsiivisuus (AA)

Joihinkin sisältöihin lisätty taulukko jatkuu selainikkunan ulkopuolelle kapeammissa taittopisteissä ja mobiilissa.

Hallittava

2.1 Käytettävissä näppäimistöltä 
2.1.1 Näppäimistö (A)

Kolmannen osapuolen Cookie information -evästelisäosan käytössä olevaa versiota ei voi käyttää näppäimistöllä tai ruudunlukijalla.

2.4 Navigoitava
2.4.2 Sivuotsikot (A)

Väitöslistaus -sivulla ja sen englanninkielisen käännöksen sivulla on sama, ei-kuvaava sivuotsikko Thesis” sivujen metatiedoissa.

2.4.3 Kohdistusjärjestys (A)

Urapolku-toteutuksessa valinnan tekemisen jälkeen kohdistus siirtyy suoraan ensimmäisen tuloksen otsikkoon. 

Jatkuvan oppimisen-alisivustolla (JOY) mobiilivalikossa valikon avaamisen jälkeen täytyy liikkua näppäimistöllä taaksepäin päästäkseen valikon linkkeihin.

Sosiaalisen median sisältöä esittävän kolmannen osapuolen tarjoamassa Juicer-lisäosassa  “lue lisää” -toiminto ei kerro tilaa ruudunlukijalle.

Näppäimistöllä tai ruudunlukijalla ei pääse lainkaan evästeasetusten kategoriavalintoihin kolmannen osapuolen Cookie Information -lisäosassa. Päävalikon avauksen jälkeen joissakin tilanteissa kohdistus päätyy ennen valikkolinkkejä Cookie Informationin asetusten valintaan.

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) (A)

Jatkuvan oppimisen-alisivuston (JOY) ylätunnisteessa on linkki Oulun yliopiston pääsivulle, mutta linkin otsikkoa ei lueta ruudunlukijalle.

Verkkopalvelun sisällöissä on tyhjiä linkkejä.

2.4.6 Otsikot ja nimilaput (AA)

Sisältöhaitareissa on keskenään samoja otsikoita.

2.5 Hallittava: Syötetavat
2.5.3 Nimilappu nimessä (A)

Elementti ei sisällä tekstiä, joka on visuaalisesti näkyvissä. Ongelma esiintyy verkkopalvelun kielivalinnassa, jossa nimilappu (aria-label) ei kerro tämänhetkistä kieltä.

Lisäksi ongelma esiintyy sivustonlaajuisesti joissain teknisissä toteutuksissa, kuten Jatkuvan oppimisen -alisivuston (JOY) koulutushaun ja Mikroyrittäjyyden verkkokoulutus -sivun nostoissa ja suodatuspainikkeessa.

Sosiaalisen median sisältöä esittävän kolmannen osapuolen tarjoamassa Juicer-lisäosassa Twitter-logon komponentin nimi ei sisällä tekstiä, joka on visuaalisesti näkyvissä.

Ymmärrettävä

3.1 Luettava
3.1.2 Osien kieli (A)

Lokalisoimattomia elementtejä on muun muassa päävalikossa, alatunnisteessa ja hakutoiminnon painikkeessa. Kielivalinnan linkeissä kieli on englanniksi suomenkielisellä sivulla.

Verkkopalvelussa esiintyy sisältöjä, joissa ei ole merkitty sanatasolla käytettyä kieltä, joka on eri kuin kunkin kyseisen koko sivun ohjelmallinen kieli. Tähän ei ole toistaiseksi kaikissa elementeissä teknisesti ja/tai kielivalikoiman näkökulmasta (saamen kielet) mahdollisuutta. Tätä esiintyy esimerkiksi harjoittelun suorittamisesta kertovalla sivulla.

Verkkopalvelussa on myös yksittäisiä käyttöliittymätekstejä sekä suomenkielisen Webform-lomakkeen varoitusteksti, jotka ovat kääntämättä suomeksi. Lisäksi vastaavia puutteita on sosiaalisen median sisältöä esittävässä kolmannen osapuolen tarjoamassa Juicer-lisäosassa.

Sosiaalisen median sisältöä esittävässä kolmannen osapuolen tarjoamassa Juicer-lisäosassa päivämäärä on lokalisoimatta, lisäksi suomenkielisellä sivulla Juicer-lisäosan tekstit ovat englanniksi.

3.2 Ennakoitava
3.2.3 Johdonmukainen navigointi (AA)

Jatkuvan oppimisen -alisivuston (JOY) navigaation toimintalogiikka ei ole yhdenmukainen kapeilla taittopisteillä pääsivuston navigaation logiikan kanssa.

3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen (AA)

Ylätunnisteen hakutoiminnon painikkeen ja kentän termit eivät täsmää. 

Jatkuvan oppimisen -alisivuston (JOY) valikon avaava ja sulkeva painike ei sisällä ruudunlukijalle välittyvää tietoa avautumisesta ja sulkemisesta. 

3.3 Syötteen avustaminen
3.3.1 Virheen tunnistaminen

Lomakkeilla matkapuhelinnumeron syöttämättä jättämisestä tulevaa virheilmoitusta ei lueta ruudunlukijalle eikä kenttään kohdisteta.

3.3.2 Nimilaput tai ohjeet (A)

Lomakkeiden matkapuhelinnumerokentässä vaadittu syöttömuoto kerrotaan vain placeholder-tekstissä, joka katoaa kenttään kirjoittaessa.

Matkapuhelinnumerokentän maavalinta ei välity ruudunlukijalle oikea-aikaisesti.

Lomakkeissa pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*), mutta tähden merkitystä ei ole selitetty. 

Lomakkeen lopussa olevien liitteiden ohjeistuksia ei ole liitetty liitekenttiin nimilappujen avulla esimerkiksi sivulla https://www.oulu.fi/fi/hakulomake-integratiivinen-yksilopsykoterapeutti…

3.3 Virheen korjausehdotukset (AA)

Matkapuhelinnumerokentän virheilmoitusta ei lueta ruudunlukijalle. 

Lujatekoinen

4.1 Yhteensopiva
4.1.1 Jäsentäminen (A)

Muun muassa ikonien id-attribuuteissa on samoja arvoja eli ne eivät ole uniikkeja.
Aria-labelin sisältöä on lokalisoimatta tai se on turhaa tai rikki.

Sivulla esiintyy tarpeettomia HTML-elementin roolia kuvaavia attribuutteja (esimerkiksi role = presentation tai role = article) ja vanhentuneita attribuutteja. Attribuutteja on väärillä elementeillä.

HTML-elementtien rakenteessa on virheitä, esimerkiksi otsikkoelementin sisällä on väärä elementti (div).

4.1.2 Nimi, rooli, arvo (A)

Pudotusvalikoilla ei ole saavutettavaa select-arvoa ja nimilappu on piilotettu käyttäjiltä. Nimilappua ei ole kohdistettu oikein.

Sisältöhaitareissa haitarien otsikkoa ei kaikilla selaimilla lueta ruudunlukijalle.

Sosiaalisen median sisältöä esittävässä kolmannen osapuolen Juicer-lisäosassa, sivustolla olevien videoiden ja podcastin soittimien iframe-elementillä ei ole otsikkoja.

4.1.3 Tilasta kertovat viestit (AA)

Hakutoteutuksessa hakutulosten päivityksestä ei kerrota ruudunlukijalle. Suodatinten käytöstä ei anneta tietoa ruudunlukijalle esimerkiksi Jatkuvan oppimisen-alisivuston (JOY) teeman sivulla.

Päävalikon avautumisesta ei informoida ruudunlukijakäyttäjää. Vastaava liian vähäisen informaation ongelma toistuu sisältöhaitarien aukaisemisessa läpi verkkopalvelun.

Valittaessa Sinulle/For you -elementin lomakkeelta arvo, ruudunlukijalle ei välity tietoa muutoksesta.

Lisäksi sosiaalisen median sisältöä esittävässä kolmannen osapuolen tarjoamasa Juicer-lisäosan Lue lisää-napin toiminta ei anna riittävästi tietoa ruudunlukijalle.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Lähetä saavutettavuuspalautetta sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus@oulu.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, lähetä ensin palautetta sähköpostitse verkkopalvelun ylläpitäjälle yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Vastauksessa voi mennä enintään 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Lue lisää saavutettavuudesta