Kirsi Yliniva

KM
Väitöskirjatutkija
Varhaiskasvatus, lapsuudentutkimus, antroposeeni

Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit
Kasvatustieteiden tiedekunta

Väitöstutkimuksessani olen kiinnostunut lapsen poliittisen toimijuuden mahdollisuuksista ja ongelmista antroposeenin aikakaudella, jota luonnehtii ihmisen tuhoava vaikutus maapallolla, kuten ekokriisit. Olen kiinnostunut siitä, millaista lapsen toimijuutta tuotetaan ideaalisena kasvatuksen tulevaisuuteen ja antroposeeniin liittyen. Olen erityisen kiinnostunut antroposeeniin ja kasvatuksen tulevaisuuteen liittyvien diskurssien ja poliittisten käytänteiden vaikutuksesta lapsen toimijuuden ja subjektin rakentamiseen. Lähestyn näitä ongelmia perustuen foucaultilaisiin tulokulmiin (bio)vallasta ja hallinnasta.  

Tutkimusaiheet

  • Antroposeeni
  • Poliittinen toimijuus ja subjektiviteetti
  • Varhaiskasvatus, lapsuudentutkimus
  • Biovalta ja biopolitiikka
  • Uusliberalismi

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

kirsi.yliniva@oulu.fi