Yhteistyö tohtorikoulutuksessa

Industrial doctorate-ohjelmassa väitöskirjatutkimus tehdään yhteistyössä organisaation, kuten yrityksen kanssa. Se on uusi tutkimuksen yhteistyömalli tohtorikoulutukseen.

Nelivuotinen tohtorikoulutus mahdollistaa tietyn aihealueen huippututkimuksen yrityksessäsi! Yritys on mukana tutkimusaiheen määrittelyssä ja tutkimustyön ohjauksessa.

Motivoitunut tutkija yritykseen

Industrial doctorate -tohtorikoulutettavat tähtäävät valmistuttuaan yliopiston ulkopuolelle. He ovat motivoituneita oman alansa huippuja ja kouluttuvat vastaamaan yrityksesi T&K-tarpeita. Heidän kauttaan yritys saa suoran pääsyn viimeisimpiin tutkimustuloksiin ja -menetelmiin.

 

Tohtorikoulutettava on kokoaikaisessa työsuhteessa yliopistoon, mutta voi tehdä tutkimusta joko yrityksessä tai yliopistossa. Yritys sitoutuu tutkimuksen osarahoitukseen neljäksi vuodeksi (50 % palkkakuluista).  

 

Yhteistyön keskiössä ovat tieteelliset tavoitteet. Tulosten julkaisemisessa otetaan huomioon myös yrityksen näkökulma ja toiveet. Immateriaalioikeudet syntyvät yliopistolle, mutta ne voidaan siirtää yrityksen käyttöön sovittua korvausta vastaan.

Mistä industrial doctorate -yhteistyö voi koostua?

  • Tohtorikoulutettavan tutkimustyöstä, johon voi liittyä paikallista, kansallista ja kansainvälisestä tutkimusyhteistyötä 
  • Yliopiston laiteympäristöjen käytöstä 
  • Yliopiston laite- ja laboratoriopalveluista