Yhteisrahoitteinen tutkimusyhteistyö

Yhteisrahoitteisen tutkimushankkeen avulla saat uusia mahdollisuuksia ideoillesi ja liiketoiminnallesi! Pääset käsiksi uusimpaan tutkimustietoon ja olet osana isoa kokonaisuutta, joka voi avata uusia kumppanuuksia ja asiakkuuksia.

Yhteisrahoitteinen tutkimusyhteistyö mahdollistaa tulevaisuuteen suuntaavan tutkimuksen tekemisen oman yrityksesi strategian mukaisesti. Tutkimus voi kohdistua esimerkiksi uuden teknologian kehittämiseen, sen soveltamiseen ja kaupallistamiseen.

Tulevaisuuden mahdollisuuksia riskejä ja kustannuksia jakaen

Yhteisrahoitteinen tutkimus on pitkäjänteistä yhteistä ponnistelua, jossa tarkoituksena on ratkaista elinkeinoelämän ja myös yhteiskunnan haasteita. Näihin hankkeisiin osallistuu useita eri toimijoita. 

Hankkeet rahoitetaan osittain esimerkiksi Business Finlandin, Suomen Akatemian tai EU:n rahoituksella. Loppurahoitus tulee korkeakouluilta ja yrityksiltä. Tutkimuksen kustannukset ja niihin liittyvät riskit jaetaan.

Myös korkeakoulun ja yrityksen/yritysten yhdessä rahoittamat hankkeet katsotaan yhteisrahoitteiseksi tutkimusyhteistyöksi.

Yhteisrahoitteisissa hankkeissa tieteelliset tavoitteet ovat keskeisiä. Niiltä odotetaan niin akateemisia tuloksia, kuten julkaisuja, kuin tulosten soveltamista.

Tulokset julkaistaan huomioiden se, että liikesalaisuudet eivät paljastu ja patentoitavat tulokset eivät julkistu ennenaikaisesti.

Tulosten hyödyntämistä maksettavista korvauksista sovitaan erikseen. Yhteisrahoitteisissa hankkeissa yritykset saavat yleensä ensisijaisen neuvotteluoikeuden syntyvien tulosten hyödyntämiseksi.

Tuloksellista yhteistyötä

”Digitaalisten palvelujen rakentamisessa tarvitaan uudenlaista toimintamallia, ja sen rakentamisessa Oulun yliopistosta on paljon apua”, Oulun Sataman Mira Juola kertoo.  

”Uusi mittauslaitteisto mahdollistaa nopean ja luotettavan rengastestauksen”, kertoo Nokian Raskaiden Renkaiden tuotepäällikkö Teppo Siltanen.

Mistä yhteisrahoitteinen tutkimus voi koostua?

  • Paikallisesta, kansallisista tai kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä 
  • Yliopiston laiteympäristöjen käytöstä (testaukset ja kokeilut)
  • Tutkimuslaitteisiin ja -ympäristöihin liittyvistä laite- ja laboratoriopalveluista
  • Asiantuntijan konsultoivasta palvelusta
  • Opinnäytetöistä

Ota yhteyttä!

Asiantuntijamme apunasi:

Petri Leukkunen, yritysasiantuntija, petri.leukkunen(at)oulu.fi, +358294481162

Kaisa Still, asiakkuuspäällikkö, kaisa.still(at)oulu.fi, +358294488030