Tiedekunnat ja yksiköt

Monitieteisessä Oulun yliopistossa on kahdeksan tiedekuntaa. Tiedekuntiemme tutkimusyksiköt muodostavat vahvan monitieteisen tiedeyhteisön. Tutkimusta tehdään tiedekuntien tutkimusyksiköiden lisäksi tieteenaloja yhdistävissä fokusinstituuteissa sekä muissa tutkimusyksiköissä.

Fokusinstituutit

Fokusinstituutit Biocenter, Eudaimonia, Infotech ja Kvantum edistävät tiedekuntarajat ylittävää tutkimusyhteistyötä yliopiston strategiassa määritetyillä monitieteisillä fokusalueillamme. Instituutit tukevat tieteenalojen välistä verkottumista, poikkitieteellisiä hankkeita ja tohtorikoulutusta ylittäen tiedekuntarajat.