Ekologia ja genetiikka

Ekologian ja geneettisen tutkimuksen yksikössä tehdään korkealaatuista tutkimusta useissa eri tutkimusryhmissä. Tutkimuksemme painopisteinä ovat mm:

yhteisö, populaatio- ja käyttäytymisekologia
ekologinen, evolutiivinen, populaatio- ja luonnonsuojelugenetiikka ja -genomiiikka
biodiversiteettigenomiikka ja DNA-viivakoodaus
muinais-DNA ja domestikaatiotutkimus
luonnonvarojen tutkimus (metsät, luonnovedet, riista, luonnonmarjat)
eliöiden vuorovaikutusten tutkimus eri trofiatasoilla

Sivusto rakenteilla. Lisätietoa: https://www.oulu.fi/ekologia/