Teknillinen tiedekunta

Tervetuloa uusille sivuillemme!

Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta on luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen huippuosaaja. Biomassan, mineraalien ja teräksen prosessointi sekä materiaaliymmärrys kattavat niin tuotantoketjut kuin ympäristövaikutusten minimoinnin ja taloudelliset näkökohdat.

Tavoitteemme on olla osa maailman johtavaa tutkimustiedon, kestävien ratkaisujen tuottajien ja kouluttajien joukkoa siinä, miten ihminen voi teknologian avulla hillitä ilmastonmuutosta, edistää kestävää kehitystä ja hyvinvointia.
Teknillisen tiedekunnan mainoskuvat

Tutkimus

Tutkimuksessa teknillinen tiedekunta toimii kaikilla Oulun yliopiston strategian mukaisilla painoaloilla. Tutkijoiden yhteistyö yritysten, tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin kanssa on aktiivista. Ulkopuolisen rahoituksen osuus on lähes puolet tiedekunnan kokonaisrahoituksesta.

Tutkimusyhteisöt

Tavoitteemme on olla osa maailman johtavaa tutkimustiedon, kestävien ratkaisujen tuottajien ja kouluttajien joukkoa siinä, miten ihminen voi teknologian avulla hillitä ilmastonmuutosta, edistää kestävää kehitystä ja hyvinvointia.

Osallistumme globaalin, kansallisen ja alueellisen hyvinvoinnin edistämiseen Tutkimusyhteisöjemme kautta.

Teemoina Teräs, Biotalous, Kiertotalous, Automaatio, Ympäristö & Cleantech, Suunnittelu & Tuotteistaminen sekä Geologiset systeemit & Arktiset mineraalivarat.
 

Tutkimusyksiköt

Teknillisessä tiedekunnassa toimii 12 kansainvälistä  tutkimusyksikköä ja useita monialaisia tutkimusyhteisöjä. Tutkimusyksiköiden aiemmat sivut löytyvät täältä.
 

Pajat

Tunnusluvut

  • 12 Tutkimusyksikköä
  • 7 Tutkimusyhteisöä
  • 30 M€ Liikevaihto
  • 9 Tutkinto-ohjelmaa
  • 470 Työntekijää
  • 2500 Opiskelijaa
  • 220 Tohtorikoulutettavaa

Opiskelu

Oulun yliopisto on yksi Suomen suurimmista tekniikan alan korkeakouluista. Noin 16 000 perustutkinto-opiskelijasta teekkareita on 3 000. Teknisiä tieteitä opiskellaan kahdessa Oulun yliopiston tiedekunnassa: teknillisessä tiedekunnassa ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa.

Teknillinen tiedekunta kouluttaa tekniikan kandidaatteja, maistereita, diplomi-insinöörejä, arkkitehtejä sekä tekniikan tohtoreita elinkeinoelämän ja tutkimuksen tarpeisiin ja tuottaa korkealaatuista tutkimusta omilla aloillaan.

Dosentuuri

Organisaatio ja yhteystiedot

Teknillisen tiedekunnan hallinnon yhteystiedot löytyvät alla olevista linkeistä. Tutkimusyksiköiden ja -yhteisöjen tiedot löytyvät yläpuolelta sekä Oulun yliopiston yhteystiedoista,